Naturfag 1, 1.-7. trinn delvis nettbasert

Naturfag 1, 1.-7. trinn delvis nettbasert
  • Oslo
  • Videreutdanning, samlingsbasert
  • 30 studiepoeng
  • Høst
Søk innen 15. april Søk studieplass
Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagene og vi arbeider med sentrale emner innen naturfagdidaktikk for 1.-7. trinnet på grunnskolen. Vi tilbyr et variert, forskningsbasert og praksisnært studium.

Emnet er lagt til rette for studenter i den desentraliserte grunnskolelærerutdanningen i Oslo, og for lærere som ønsker videreutdanning. Naturfag 1 1.-7. trinn kan også inngå som naturfag valgfag i grunnskolelærerutdanningen. 

Om utdanningen

Naturfag 1 1.-7. trinn er et deltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. I hver modul er det tre obligatoriske fellessamlinger (1-2 dager per samling). 

 Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester per modul, med oppstart av modul 1 i høstsemesteret. Eksamen for modul 1 (15 stp.) er høsten 2019 og modul 2 (15 stp.) har eksamen våren 2020. Det er også mulig å avlegge eksamen i 30 stp. (modul 1+modul 2) våren 2020. 

Studiets oppbygning

Studiet består av

  • Obligatoriske fellessamlinger på NLA Høgskolen campus Oslo - tre samlinger (á 1-2 dager) per semester
  • Obligatoriske innleveringer i hver modul
  • Nettbasert undervisning og veiledning mellom kurssamlingene