Naturfag årsstudium

Naturfag årsstudium
  • Bergen (Breistein)
  • Årsstudium, videreutdanning
  • 60/ 30 + 30 studiepoeng
  • Høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Årstudiet i naturfag vil la deg få erfare hvor sentralt naturfaglig kunnskap er for å forstå verden rundt oss. Alt fra de minste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger mellom økologi og kjemi. Årstudiet er bygget opp av Naturfag 1 og Naturfag 2, som går parallelt gjennom hele året, og er delvis nettbasert.

Om utdanningen

Årstudiet i naturfag er bygget opp av Naturfag 1 (30 stp) og Naturfag 2 (30 stp), som går parallelt gjennom hele året. Studiet er rettet mot deg som ønsker å undervise i grunnskolen, og du velger trinnretning 1-7 eller 5-10 ved oppstart.

Både Naturfag 1 nett og Naturfag 2 er selvstendige videreutdanningstilbud som kan tas hver for seg for seg over 2 semester, som deltidsstudier. Ønsker du å ta kun Naturfag 1 eller Naturfag 2 må du søke lokalt opptak.

Hva lærer du

I Naturfag lærer du om livsgrunnlaget for planter, dyr og mennesker. Vi håper vi vil vekke begeistring hos deg gjennom et variert, forskningsbasert og praksisnært studium. Du vil få arbeide med emner som mangfoldet i naturen, kjemi, fysikk, kropp og helse, verdensrommet, miljø og teknologi, og naturfagdidaktikk.

Hvor kan du få jobb

Studiet vil sammen med godkjent pedagogisk utdanning gi undervisningskompetanse i naturfag på grunnskolens trinn 1-7 eller trinn 5-10.

Studiets oppbygning

Undervisning, øvelser og feltarbeid på campus Breistein er konsentrert til helgesamlinger (Naturfag 1) eller på dagtid fredager (Naturfag 2). Disse samlingene er komprimerte og arbeidskrevende og vil kreve at du er forberedt. Deler av studiet er også nettbasert, men i tillegg til dette er det nødvendig med samlinger med obligatorisk frammøte. Obligatorisk oppstartssamling 12. og 13. august.

Emneplaner for årsstudiet, 5. - 10. trinn

Emneplaner for årsstudiet, 1. - 7. trinn

Det er også mulig å ta naturfag for 1. - 7. trinn i grunnskolen. Da gjelder disse emneplanene:

Naturfag som videreutdanning

Det er mulig å ta både Naturfag 1 og Naturfag 2 hver for seg som videreutdanning.

Naturfag 1 for 1. - 7. trinn som videreutdaning består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Disse er Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1 og Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 2

Naturfag 1 for 5. - 10. trinn som videreutdanning består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Disse er Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 1 og Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 2.

Naturfag 2 for 1. - 7. trinn som videreutdanning består av ett emne som gir 30 studiepoeng. Dette er Naturfag 2, delvis nettbasert 1. - 7. trinn.

Naturfag 2 for 5. - 10. trinn som videreutdanning består av ett emne som gir 30 studiepoeng. Dette er Naturfag 2, delvis nettbasert 5. - 10. trinn