Norsk 2 (5.-10. trinn) Kompetanse for kvalitet

Norsk 2 (5.-10. trinn) Kompetanse for kvalitet
 • Breistein, Bergen
 • Videreutdanning, deltid
 • 30/ 15 + 15
 • Høst
Frist: 1. mars Søk opptak
Norsk 2 er opprettet som en del av Kompetanse for kvalitet, og er en videreutdanning for lærere på mellom- og ungdomstrinnet som allerede har minst 30 studiepoeng i norsk eller tilsvarende fag.

I løpet av to moduler tilegner du deg faglige kunnskaper og ferdigheter som skal styrke deg som norsklærer og bidra til faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen. Du får innblikk i aktuell fagdidaktisk forskning og økt dybdeforståelse i undervisningsfaget ditt. Undervisningen er knyttet til ditt daglige arbeid i skolen og yrkespraksisen din brukes som både refleksjons og øvingsarena.

Dette studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien.

Hva lærer du?

Modul 1 fokuserer på videre lese- og skriveopplæring:

 • Å lese for å lære fag
 • Fagtekster i ulike sjangre
 • Informasjonssøk og kildekritikk
 • Videreutvikling av skriveferdigheter
 • Lesingens og skrivingens funksjoner

Modul 2 fokuserer på litterært og språklig mangfold:

 • Sjangerlære
 • Litteraturteori
 • Litteraturhistorie
 • Adaptasjon
 • Språkhistorie
 • Dialektologi
 • Språksosiologi

Hvor kan du få jobb?

Studiet er beregnet på at lærere som er i jobb og har tilsvarende 30 studiepoeng i norsk skal nå kompetansekravet om 60 studiepoeng i norsk eller tilsvarende, for å undervise i norskfaget i skolen.

Oppbygging

Studiet består av to moduler, modul 1 om høsten og modul 2 om våren. Studiet har tre obligatoriske heldagssamlinger à to dager per modul, til sammen seks fysiske samlinger. Disse består av forelesninger og seminar. I periodene mellom samlingene skal studentene gjennomføre noen arbeidskrav, som kortere artikler og nettbaserte fagsamtaler.

Oversikt over samlinger

Alle samlingene går over to hverdager og finner sted på NLA Høgskolen sitt studiested for lærerutdanningene på Breistein, som ligger i Åsane bydel nord for Bergen sentrum. Vi har god parkering og jevnt busstilbud til og fra Åsane terminal og sentrum. Vi har avtale med noen hoteller om rimeligere overnatting i Bergen sentrum for våre studenter.

 •  torsdag 29. og fredag 30. august
 • torsdag 17. og fredag 18. oktober
 • torsdag 14. og fredag 15. november
 • torsdag 23. og fredag 24. januar
 • torsdag 12. og fredag 13. mars
 • torsdag 23. og fredag 24. april

Søknadsprosessen

For studietilbudene som er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet må du i første omgang sende en søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet.

Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars. Husk å krysse av for om du ønsker vikarordning eller stipendordning.

Etter søknadsfristen sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til de skoleeierne (kommune, fylkeskommune og private skoleeiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres innen 15. mars. Merk at Utdanningsdirektoratet ikke vurderer om du er kvalifisert for opptak til en bestemt videreutdanning. NLA Høgskolen gjør det endelige opptaket innen utgangen av mai.

Hvis du oppfyller opptakskravene, men ikke har blitt tatt opp gjennom Udir og skoleeier, kan du søke direkte til NLA Høgskolen. Vi kan ta opp kvalifiserte lærere dersom vi har ledig kapasitet når Udir har fordelt studieplasser. Disse studentene kan ikke søke om økonomisk støtte fra Udir. Ta direkte og uforpliktende kontakt med studieadministrasjonen hvis du vurdere å søke selv.

Økonomi

Det er ikke studieavgift på dette studiet. Semesteravgiften for medlemskap i studentsamskipnaden på Vestlandet er valgfri. Gjennom Utdanningsdirektoratet kan du søke om enten vikar- eller stipendordning. Husk å søke innen 1. mars.

Vikarordning

Deltagere som velger vikarordningen blir frikjøpt fra en del av sine ordinære arbeidsoppgaver. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold til obligatoriske samlinger og eksamen.

Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon: Vikarordning

Stipendordning

Deltagere som velger stipendordningen får utbetalt et stipend, og kan dermed selv velge hvordan noe av midlene skal benyttes. Frikjøp til obligatoriske samlinger og øvrig studiearbeid må dekkes av disse stipendmidlene. Skoleeier har ansvar for å dekke direkte kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold i forbindelse med obligatoriske samlinger og eksamen. Lærere med stipendordning skal ha fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon: Stipendordning

Det er egne skatteregler knyttet til utdanningsstipend. Les om dette på utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Overflytting

Kompetanse for kvalitet-studenter som har tatt norsk 1 ved en annen institusjon kan søke om å ta norsk 2 kompetanse for kvalitet ved NLA Høgskolen.

Videre studier

Norsk 2 gir 30 studiepoeng i norsk på bachelornivå, og kan etter egne regler innpasses i ulike grader som gir grunnlag for å søke videre studier på høyere nivå.

Utveksling

Det er ikke mulighet for utveksling i forbindelse med dette studiet.