Norsk 1 og norsk 2, 5.-10- trinn

Norsk 1 og norsk 2, 5.-10- trinn
  • Bergen, nett
  • Årsstudium, videreutdanning
  • 60/ 30 + 30 studiepoeng
  • Høst
Løpende opptak Søk opptak
Språk er tett knyttet til identitet og kultur, og hjelper oss å forstå vår fortid og samtid. Norskfaget er altså et av de viktigste og største fagene gjennom hele grunnskolen. NLA Høgskolen Bergen tilbyr et årsstudium i norsk for 5. - 10.-trinn, ved å kombinere Norsk 1 og Norsk 2, gjennom våre samlings- og nettbaserte studier.

Om utdanningen

Norsk 1 5-10, 30 studiepoeng, og Norsk 2 5-10, 30 studiepoeng, er hver for seg selvstendige videreutdanningstilbud, og ved å kombinere disse kan du ta et årstudium i norsk ved NLA Høgskolen i Bergen. Norsk 1 og 2 går parallelt gjennom året, og består hver av seks to-dagers samlinger gjennom hele året på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen.

Hva lærer du?

Årstudiet vil gi deg en grundig innføring i både litteratur og språkdelen ved faget. Blant annet vil du bli tatt med inn i barne- og ungdomslitteratur, litterær analyse, litteraturhistorie, lesing og skriving, vurdering, muntlighet, grammatikk, språkhistorie og språklig mangfold.

Hvor kan du få jobb?

Behovet for lærere i norsk blir ikke mindre. Et årstudium i norsk vil sammen med grunnskolelærerutdanning gi deg muligheten til å undervise i faget.

Studiets oppbygning

Norsk 1 og Norsk 2 består begge av to moduler med avsluttende vurdering ved 15stp. I hver modul er det 3 obligatoriske samlinger á 2 dager, altså totalt 12 samlinger dersom en velger å ta hele årsstudiet.  Studiet består av forelesninger, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver, i tillegg skal studenten delta på faglige nettsamtaler.

Foreløpige datoer for samlinger høsten 2021

Norsk 1, modul 1:

  • 26. - 27. august
  • 30. september - 1. oktober
  • 11. - 12. november

Norsk 2, modul 1:

  • 30. - 31. august
  • 4. - 5. oktober
  • 15. - 16. november

Emneplaner