Norsk 1 og norsk 2, 5.-10- trinn

Norsk 1 og norsk 2, 5.-10- trinn
  • Bergen, nett
  • Årsstudium
  • 60
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Språk er tett knyttet til identitet og kultur, og hjelper oss å forstå vår fortid og samtid. Norskfaget er altså et av de viktigste og største fagene gjennom hele grunnskolen. NLA Høgskolen Bergen tilbyr et årsstudium i norsk for 5. - 10.-trinn, ved å kombinere Norsk 1 og Norsk 2, gjennom våre samlings- og nettbaserte studier.

Om Utdanningen

Norsk 1 og Norsk 2 består av 30 stp hver og ved å kombinere disse kan du ta et årstudium i norsk ved NLA Høgskolen i Bergen. Norsk 1 og 2 går parallelt gjennom året, og består av seks to-dagers samlinger gjennom hele året på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen.

Hva lærer du?

Årstudiet vil gi deg en grundig innføring i både litteratur og språkdelen ved faget. Blant annet vil du bli tatt med inn i barne- og ungdomslitteratur, litterær analyse, litteraturhistorie, lesing og skriving, vurdering, muntlighet, grammatikk, språkhistorie og språklig mangfold.

Hvor kan du få jobb?

Behovet for lærere i norsk blir ikke mindre. Et årstudium i norsk vil sammen med grunnskoleutdanning gi deg muligheten til å undervise i faget.

Studiets oppbygning

Norsk 1 og Norsk 2 består begge av to moduler med avsluttende vurdering ved 15stp. Studiet har seks obligatoriske heldagssamlinger, hver på to dager, som består av forelesninger, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver, i tillegg skal studenten delta på faglige nettsamtaler.

Emneplaner