Astri-Birgitte Grimenæs

Rådgiver for utdanningskvalitet administrasjon
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Astri-Birgitte Grimenæs

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter