Astri-Birgitte Grimenæs

Rådgiver for utdanningskvalitet, administrasjon
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen

English
Astri-Birgitte Grimenæs

Arbeidsfelt:

{{field.description}},

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter