Forskning

NLA Høgskolen driver forskning innen et bredt utvalg av fagområder og har et variert forskermiljø. NLA ønsker å styrke den faglige utviklingen innenfor høgskolens satsingsområder, profilere dem og utvikle deres tverrfaglige potensiale.

Kontakt FoU-sekretariatet