Forskergrupper

Forskergruppene har som oppgave og funksjon å skape et miljø for forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, publisering, formidling og kunnskapsutvikling innenfor sine fagfelt.

Forskningsbilder 2020 Breistein-21.jpg

Prorektor for forskning og formidling