Katolske studier (Catholic Studies)

Forskergruppen samler norske og nordiske forskere som arbeider med katolsk tenkning i vid forstand. Vi utarbeider målrettede forskningsprosjekter og samarbeider om utgivelse av forskningslitteratur innenfor våre arbeidsområder.

Gjennom institusjonell forankring og faglig virksomhet vil forskergruppen være koblet til emnene i katolske studier som starter opp ved NLA Høgskolen i Sandviken henholdsvis høsten 2022 og 2023:

 • «Katolsk teologi og utdanningsfilosofi» (15 stp, fra H2022)
 • Katolsk kristendom (emnetittel ikke avklart, 15 stp fordypningsemne for kristendomslærere ved katolske skoler fra H2023)

Forskerne i gruppen vil blant annet bidra til å utvikle ny norskspråklig faglitteratur til disse emnene.

I tillegg til jevnlige fysiske samlinger, arrangerer forskergruppen digitale samlinger tre-fire ganger i semesteret, med fokus på informasjon og tekstarbeid.

Deltakerne i gruppen har hovedsaklig bakgrunn fra fagområdene teologi, filosofi, religionsvitenskap, KRLE/RLE og kunsthistorie.

Medlemmer

Peder Solberg (Leder/ Førstelektor i teologi ved NLA Høgskolen)
Erik Andvik (Førsteamanuensis i norsk ved NLA)
Clemens Cavallin (Professor i KRLE ved NLA og prof.II ved Nord Universitet)
Gunnar Innerdal (Førsteamanuensis i systematisk teologi ved NLA)
Ståle Johannes Kristiansen (Professor i teologi og kunst ved NLA Høgskolen)
Kim Larsen (Førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA)
Dag Øivind Østereng (Høgskolelektor i KRLE ved NLA)
Erik Tonning (Professor, lærerutdanning, engelsk ved NLA)

Eksterne medlemmer:
Stefan Lindholm (Førsteamanuensis ved Johannelunds teologiska högskola)
Eivor Andersen Oftestad (Førsteamanuensis i KRLE ved Høgskolen i innlandet)
Sebastian Jakob Daniel Ekberg (Stipendiat i systematisk teologi ved Teologisk fakultet, UiO)
Ann Jeanette Søndbø Ekberg (Universitetslektor i Religion, livssyn og etikk ved UiS)
Eirik Fevang (Masterstudent i filosofi ved Universitetet i Bergen)
Kristin Bliksrud Aavitsland (Professor II ved MF, Leder for Det norske institutt i Roma)
James McGuirk (Professor i filosofi ved Nord Universitet)
Magdalene Thomassen (Professor i praktisk filosofi ved VID)
Mats Wahlberg (Førsteamanuensis i teologi ved Umeå Universitet)
Sigurd Hareide (Førstelektor i Religion, livssyn og etikk ved Universitetet i Sør-Norge)
Olav Hovdelien (Professor i Religion, livssyn og etikk ved OsloMet)
Henning Laugerud (Professor, kunsthistorie/visuell kultur ved UIB)

Møtepunkt i 2022–2023

Første samling (digitalt) mars 2022.
Fagseminar mai 2022

Planlagt deltagelse på eller arrangør av seminarer/konferanser

Forskergruppen blir medarrangør på konferansen «Å tenke med Thomas Aquinas», november 2022, sammen med det skandinaviske thomistiske seminarium og tidsskriftet Theofilos. Resultatene blir publisert i bokform og i et spesialnummer av Theofilos.

Andre deltakelser ved konferanser (interne medlemmer)

Clemens Cavallin:

 • Seminar, April 25, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Clemens Cavallin «"Useful Religion: The Tension between Cultural Heritage and the Sacred»
 • Mai 29-3 juni 2022, Clemens Cavallin, konferansebidrag «Education, Love, and Fear of God», 13th Enoch Seminar Nangeroni Meeting, Virtus et Humanitas: Virtues and Values in Greco-Roman, Jewish and Christian Paideia at the Turn of the Common Era.
 • November 2022: «Å tenke med Thomas Aquinas» konferanse i Bergen organisert av det skandinaviske thomistiske seminarium, tidsskriftet Theofilos og forskergruppen Katolske studier på NLA.

Ståle Johannes Kristiansen:

 • Teologisk seminar for katolske teologer, 17-20 juni. Arrangeres i samarbeid med biskop Erik Varden i Trondheim.

Peder Solberg:

 • Teologisk seminar for katolske teologer, 17-20 juni. Arrangeres i samarbeid med biskop Erik Varden i Trondheim.

Publikasjonsplan

Vi planlegger foreløpig to antologier med forfattere blant annet fra forskergruppen:

Antologien Katolsk spiritualitet. Red: Ståle J. Kristiansen og Kim Larsen. Nivå 1.

Antologien Katolske studier. Fagartikler spesielt innrettet mot emnene i katolske studier.

Publikasjoner enkeltmedlemmer:

(Medlemmer v/NLA Høgskolen)

Erik Andvik:

 • Artikkel om oversettelse av gudsnavnet på tibetansk vs. vestlige språk, i Spesialnummer av Tidsskrift for misjonsvitenskap, 2022. Nivå 1.

Clemens Cavallin:

 • 2022, artikkel i Nova et Vetera, «God, the Absolute Wise Man, and the Study of Religion.» Nivå 1.
 • 2023, artikkel i Theofilos basert på konferansepaper om offer og Thomas Aquinas teologi. Nivå 1
 • 2023, artikkel med Viktor Johansson (Södertörn högskola) og Jan Erik Mansikka (Helsingfors universitet), «Förutsättningar för barns funderingar om livssyn och religion i nordisk förskola.» Nivå 1.
 • 2023, artikkel i antologi basert på konferansepaper, «Education, Love, and Fear of God.» Nivå 2.
 • 2023-2024, bok «En kort introduktion till meditation.» En populærvitenskapelig publikasjon.

Ståle Johannes Kristiansen:

 • Sommer 2022: «Kirkefedrene og den greske logos», i Theofilos, nivå 1.
 • Engelsk artikkel om den franske filosofen J.-L. Marions kunstfilosofi. Nivå 2 (2022).
 • Monografi om den katolske teologen Henri de Lubac og kristen humanisme (2022). Nivå 1.
 • Antologi om katolsk spiritualitet (2023), med minst to egne artikler. Nivå: 1.

Kim Larsen:

 • To egne artikler til antologi om katolsk spiritualitet (2023). Nivå: 1.
 • En artikkel om Dantes og pave Benedikts forståelse av skjærsilden (2022-23). Nivå 1.
 • 5-10 ulike kronikker i VG (2022)
 • Bok på St Olav forlag (2022-23)

Peder K. Solberg:

 • Antologi om katolsk spiritualitet (2023): En artikkel. Nivå 1.
 • Antologi om katolsk teologi: Artikkel om oldkirkelig bibelforståelse og -bruk, med sideblikk til moderne popularisert bibellesning hos Jordan Peterson. Nivå 1.
 • Årsskriftet SEGL: Lederartikler (2022, 2023) En fagartikkel, fagfellevurdert, nivå 1 (2023)

Dag Øivind Østereng:

 • Arbeider med doktoravhandlingen 2022–2023.