Om NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand, samt Trondheim. NLA er en livssynsbasert, kristen institusjon og tilbyr utdanning for alle, uansett livssyn