Personvern og sikkerhet

Sikresiden.no

NLA Høgskolen er med i sikresiden.no, som er tilpasset UH-sektoren. På sikresiden.no finner du blant annet

  • råd om hva du skal gjøre i en krisesituajson
  • opplæring i viktige sikkerhetstemaer
  • lokal informasjon om sikkerhet og beredskap

Personvern

Her vil du finne informasjon om hvordan høgskolen behandler opplysninger om deg som student eller ansatt.

Skal du skrive oppgave?

Da er det noen viktige personvernregler du må vite om. Les om det her!