Personvern

På denne siden vil du finne informasjon om hvordan vi behandler opplysninger vi har om deg.

NLA Høgskolen behandler en rekke opplysninger om deg som er student og om deg som er ansatt. Personopplysningsloven stiller krav til hvordan dette skal gjøres, og har også krav til alle som kommer i kontakt med personopplysninger og alle systemer som skal håndtere slik informasjon.

Les også mer om ditt ansvar som student eller ansatt på sikresiden.no 

Personvernerklæring

En personvernerklæring forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om deg. Rektor er behandlingsansvarlig for NLA Høgskolens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarliges oppgaver er delegert til systemeiere/mellomledere og ledere.

Personvernerklæringer for ulike system vil bli publisert. I tillegg er det spesifikke erklæringer som du finner nedenfor for student og ansatt.

Behandling av personopplysninger om deg som student

Hjemmelsgrunnlaget for behandling av personopplysninger om søkere og studenter er universitets- og høgskoleloven og personopplysningsloven.

Behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. Behandlingen skjer også for at vi skal kunne ivareta dine interesser som student eller søker på en best mulig måte.

Her kan du lese mer om hvordan NLA Høgskolen behandler opplysninger om deg som student.

Behandling av personopplysninger om deg som ansatt

Hjemmelsgrunnlaget for å behandle personopplysninger ligger både i arbeidsmiljøloven kap. 9 og personopplysningslovens § 8.

Videre ligger hjemmelsgrunnlaget i samtykkeerklæringer som kandidater automatisk gir fra seg via jobbnorge når de søker jobb på NLA.

Personopplysningene benyttes for å ivareta NLAs forpliktelser som arbeidsgiver. Eksempler er lønnsutbetaling, ferie, permisjon, sykefraværsoppfølging mm.

Her kan du lese mer om hvordan NLA behandler opplysninger om deg som ansatt

Ta kontakt

NLAs personvernombud: Inger-Johanne Gamlem Njau, telefon 55 54 07 49, mailadresse personvernombud@nla.no.