Velkommen til NLAs alumninettverk!

Nå kan du som har studert ved NLA Høgskolen i Bergen, Oslo eller Kristisansand, bli en del av høgskolens alumninetverk.

Som tidligere NLA-student er du en viktig del av NLA Høgskolen! Nå kan du bli en del av høgskolens alumni, som er et profesjonelt og sosialt nettverk. Din erfaring hjelper oss til å gi morgendagens studenter en best mulig utdanning, og nettverket vil være en ressurs for deg i din karriere og ditt arbeidsliv.

Som NLA-alumn kan du opprettholde kontakten med tidligere medstudenter, knytte nye kontakter og få tilgang til faglig påfyll.

Hva får jeg gjennom nettverket?

Du vil få invitasjon til seminarer, konferanser og andre faglige arrangement, tilbud om etter- og videreutdanning, eller nye relevante nettstudier som høgskolen kan tilby. Dersom du ønsker å bidra med å styrke NLA, kan du stille til intervju om din utdanningsbakgrunn og arbeid som du har i dag, i et alumniportrett. 

Du kan registrere deg her.