Styre og eiere

NLA Høgskolen er en privat høgskole og eies av syv kristne organisasjoner.

NLA Høgskolens styre

Styret for NLA Høgskolen er høgskolens øverste beslutningsorgan og har ansvar for høgskolens strategiske virksomhet og drift. Styret har ti medlemmer: Seks av disse er oppnevnt av generalforsamlingen, tre er valgt av og blant ansatte og en er valgt av og blant studentene.

Styreleder

Magne Supphellen, 2023-2025


Magne Supphellen er Dr Oecon og professor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har bistillinger ved NTNU Handelshøyskolen og ved Hauge School of Management, NLA. Supphellen er leder for forskningssenteret Brandinnova ved NHH og har styreerfaring fra akademia (NHH) og flere kommersielle og frivillige organisasjoner. 

Styremedlemmer

Anne Kristin Bruns, 2023-2027 


Anne Kristin Bruns er utdannet barnevernspedagog med master i sosialt arbeid, og har arbeidet med rusrelaterte problemstillinger, både kommunalt og ideelt. Bruns har vært tilsatt i Amathea Rådgivningstjeneste for gravide og UIS som universitetslektor  på institutt for sosialfag. I tillegg har hun vært politisk rådgiver for varaordfører i Stavanger, lokalpolitiker for KrF siden 2015 til nå og hatt ulike verv innen KrF-organisasjonen. blant annet som nestleder for KrF kvinner nasjonalt og lokallagsleder for Stavanger KrF. Hun har også hatt verv i ulike lag og organisasjoner.

Hans Fredrik Grøvan, 2023-2027

Hans Fredrik Grøvan er utdannet pedagog, og har arbeidet som lærer i grunnskolen og på NLA Høgskolen på pedagogikkseksjonen. Han har også vært rektor på ungdomsskole i Lyngdal i noen år. Grøvan vært ordfører i Lyngdal i 12 år, og vært stortingsrepresentant for KrF i 8 år frem til 2021 hvor han de siste 2,5 år var parlamentarisk leder. Han har vært flere år i næringslivet og arbeider nå som selvstendig næringsdrivende med fokus på næringsutvikling.

Grøvan har sittet i ulike styrer i friskoler, folkehøgskoler, høgskoler inkludert to perioder i styret for NLA. Han har også styreverv i ideell helseinstitusjon og er styreleder i Sørlandets Kompetansefond.

Anne Karin Kristensen, 2021-2025

_DSC7248.jpg
Anne Karin Kristensen er nå pensjonist og har sin yrkesbakgrunn fra NMS der hun de siste årene var leder for NMS sitt globale arbeid med et overordnet ansvar for alle prosjekter, partnerrelasjoner og ansatte i de land NMS har arbeid. Hun har blant annet arbeidet med bistand, kvinners rettigheter, undervisning, lederutvikling og organisasjonsbygging sammen med partnere. Kristensen har arbeidet i kvinnebevegelsen i Den lutherske kirken i Kamerun. Hun har mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger (UiS), og har hatt ulike styreverv i Norme, Norges Kristne Råd, Digni og i menighet. Hun har også vært medlem av fagråd for Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK-VID) og av rådet til humanistisk avdeling ved UiS.

Vegard Soltveit, 2020-2024

_DSC1201.jpg
Vegard Soltveit er tidligere generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon, og arbeidet nå i Tine. Soltveit har mastergrad i kristendom fra NLA Høgskolen, mastergrad i historie fra Universitetet i Agder og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han har styreerfaring fra norske misjonsorganisasjoner, og messianske institusjoner i Israel som Caspari Center for jødiske og bibelske studier.

Siv Merethe Kjenes Arnesen, 2021-2024
_DSC1217.jpg
Siv Merete Kjenes Arnesen er barnevernspedagog, har mastergrad i offentlig administrasjon og jobber som forsker ved NORCE Norwegian Research Centre AS. Hun er stipendiat ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder (UiA). Arnesen har bred og variert erfaring fra arbeid i kommunal sektor og fra statlig forvaltning. Hun har styreerfaring fra ulike kristne og ideelle organisasjoner. 

Varamedlemmer:
1. vara Svein Bjarte Sårheim, 2023-2024, fast møtende vara

2. vara Ingvill Kvalsnes Blom, 2023-2024
3. vara Hanne Tulluan, 2023-2024

Ansatterepresentanter
Ole Fredrik Norbye, 2022-2024

_DSC1223.jpg
Ole Fredrik Norbye er høgskolelektor i musikk og har sin musikkutdannelse fra Griegakademiet i Bergen. Han er ansatt ved musikkavdelingen i Oslo hvor han også leder campusutvalget. Norbye har en MBA fra Nord Universitet og innehar en rekke engasjement som konsulent og foredragsholder om kreativitet for næringslivet.  

Kristin Belt Skutlaberg, 2022-2024

_DSC1205.jpg
Kristin Belt Skutlaberg har siden 2011 vært ansatt ved NLA Høgskolen, og er nå avdelingsleder på pedagogikkavdelingen ved NLA i Sandviken. Hun har en master fra NLA innenfor pedagogisk ledelse og arbeidet med en doktorgrad ved UiO knyttet til utdanningsledelse. Belt Skutlaberg har bred arbeidserfaring fra ulike stillinger i både den offentlige skolen og fra friskoler før hun kom til NLA. Hun har også styreerfaring som 1. vara i NLA styret og fra andre styre- og styrelederverv for ulike friskoler og andre ideelle organisasjoner.

Truls Liland, 2022-2024

_DSC7213.jpg
Truls Liland er stipendiat ved Norges Handelshøyskole (NHH) og høgskolelektor ved Hauge School of Management (HSM), som er økonomistudiene ved NLA Høgskolen. Han underviser i emner som innovasjon, entreprenørskap og ledelse og har publisert flere artikler om Hans Nielsen Hauge og haugianske virksomheter. Liland var avdelingsleder ved HSM frem til august 2021, har mange års ledererfaring i næringslivet i bransjer som telekom og bank og finans og har sittet i en rekke styrer i både ideelle og kommersielle virksomheter. Utdanningsbakgrunnen hans er innen markedsføring, økonomi, ledelse og teologi.

Varamedlemmer
1. vara Grete Skjeggestad Meyer
2. vara Sæbjørg Hageberg Kjeka
3. vara Espen Sørmoe Strømmen

Studentrepresentanter
Bilal Muhammad

Studerer grunnskolelærer 5.-10. i Oslo og kommer fra Asker. Muhammad er leder av Studentparlamentet ved NLA.

1. vara Getachew Ararsie Hamdie
Er internasjonal masterstudent i global journalistikk i Kristiansand. Hamdie er politisk nestleder i Studentparlamentet, og kom til Norge som utvekslingsstudent fra Adis Abeba University, fra journalistikk- og kommunikasjonsavdelingen. 

Styreprotokoller 2023

Styreprotokoll 26. oktober 2023
Styreprotokoll 13. september
Styreprotokoll 21. juni 2023
Styreprotokoll 7. juni 2023
Styreprotokoll 26. april 2023
Styreprotokoll 8. mars 2023
Styreprotokoll 16. februar 2023

Styreprotokoller 2022

Styreprotokoll 15. desember 2022
Styreprotokoll 10. november 2022
Styreprotokoll 26. oktober 2022
Styreprotokoll 14. september 2022
Styreprotokoll 22. juni 2022
Styreprotokoll 1. juni 2022
Styreprotokoll 27. april 2022
Styreprotokoll 6. april 2022
Styreprotokoll 9. mars 2022
Styreprotokoll 27. januar 2022

Disse eier NLA Høgskolen

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Søndagsskolen Norge
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag