Styre og eiere

NLA Høgskolen er en privat høgskole og eies av syv kristne organisasjoner.

NLA Høgskolens styre 2022

Styret for NLA Høgskolen er høgskolens øverste beslutningsorgan og har ansvar for høgskolens strategiske virksomhet og drift. Styret har ti medlemmer: Seks av disse er oppnevnt av generalforsamlingen, tre er valgt av og blant ansatte og en er valgt av og blant studentene.

Styreleder

Magne Supphellen, 2021-2023
Magne Supphellen er Dr Oecon og professor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har bistillinger ved NTNU Handelshøyskolen og ved Hauge School of Management, NLA. Supphellen er leder for forskningssenteret Brandinnova ved NHH og har styreerfaring fra akademia (NHH) og flere kommersielle og ideelle organisasjoner. 

Styremedlemmer


Anne Karin Kristensen, 2021-2025
Anne Karin Kristensen er nå pensjonist og har sin yrkesbakgrunn fra NMS der hun de siste årene var leder for NMS sitt globale arbeid med et overordnet ansvar for alle prosjekter, partnerrelasjoner og ansatte i de land NMS har arbeid. Hun har blant annet arbeidet med bistand, kvinners rettigheter, undervisning, lederutvikling og organisasjonsbygging sammen med partnere. Kristensen har arbeidet i kvinnebevegelsen i Den lutherske kirken i Kamerun. Hun har mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger (UiS), og har hatt ulike styreverv i Norme, Norges Kristne Råd, Digni og i menighet. Hun har også vært medlem av fagråd for Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK-VID) og av rådet til humanistisk avdeling ved UiS.

_DSC7248.jpg

Vegard Soltveit, 2020-2024
Vegard Soltveit er generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon. Soltveit har mastergrad i kristendom fra NLA Høgskolen (NLA) og mastergrad i historie fra Universitetet i Agder (UiA). Han har styreerfaring fra norske misjonsorganisasjoner, og messianske institusjoner i Israel som Caspari Center for jødiske og bibelske studier.
(Bilde kommer).

Siv Merethe Kjenes Arnesen, 2021-2024
Siv Merete Kjenes Arnesen er barnevernspedagog, forsker ved NORCE Norwegian Research Centre AS og stipendiat ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder (UiA). Arnesen har bred og variert erfaring fra arbeid i kommunal sektor og fra statlig forvaltning. Hun har styreerfaring fra ulike kristne og ideelle organisasjoner. 
(Bilde kommer).

Ola Johan Settem, 2021-2023
Ola Johan Settem er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS), og har en bistilling ved Universitetet i Agder (UiA). Settem har mastergrad og doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB). Han har også arbeidet som dommerfullmektig og som advokat, og har politisk erfaring fra fylkestinget i Hordaland (2007-2011) og som sentralstyremedlem i KrFU (2006-2008).

_DSC7245.jpg

Karen Sofie Aasmyr, 2021-2023
Karen Sofie Aasmyr har bachelor i kristendomskunnskap fra NLA Høgskolen (NLA), økonomutdannelse fra Norges Handelshøyskole (NHH), med undervisningskompetanse i fagene (adjunkt med opprykk). Hun har yrkeserfaring fra både privat, offentlig og ideel sektor, men hovedsakelig fra ImF. Aasmyr arbeider nå som seniorrådgiver på tiltaksøkonomi i NAV.
(Bilde kommer).

 

Varamedlemmer:
1. vara Hanne Tulluan, 2022-2023
2. vara Ingvill Kvalsnes Blom, 2022-2023
3. vara Hans Aage Gravaas, 2022-2023

Ansatterepresentanter
Ole Fredrik Norbye
Kristin Belt Skutlaberg
Truls Liland

Varamedlemmer
1. vara Grete Skjeggestad Meyer
2. vara Sæbjørg Hageberg Kjeka
3. vara Espen Sørmoe Strømmen

Studentrepresentanter
Madhus Bilas
Helene Lindås, fast møtende vara

Styreprotokoller 2022

Styreprotokoll 1. juni 2022
Styreprotokoll 27. april 2022
Styreprotokoll 6. april 2022
Styreprotokoll 9. mars 2022
Styreprotokoll 27. januar 2022

Disse eier NLA Høgskolen

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Søndagsskolen Norge
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag