Cathrine Borgen

Høgskolelektor Hauge School of Management
NLA Høgskolen Gimlekollen
Kontor: Gimlekollen
Se full profil i Cristin

English
Cathrine Borgen

Arbeidsfelt:

{{field.description}} ,

FoU og publikasjoner

Utdanning

Undervisning

Formidling

Prosjekter