Internasjonale studenter med engasjement for studentdemokrati

Vil arbeide for bedre integrering av internasjonale studenter i studentmassen.

Studentparlamentet (SP) ved NLA Høgskolen, som er høgskolens øverste student-demokratiske organ, gjennomførte nylig valg. Av totalt 14 medlemmer er tre av de valgte medlemmene internasjonale studenter ved NLA.

I høgskolens styre blir (36) fast medlem. Han tar for tiden tar en master i interkulturelle studier ved campus Sandviken i Bergen, og uttrykker at han ser frem til å sitte i høgskolestyret.

— Jeg ønsker å arbeide for et godt akademisk miljø for studentene, og også bidra til kunnskap om et sosiokulturelt mangfold. Jeg ønsker også å lære mer om hvordan vi kan bidra til å integrere internasjonale studenter ved høgskolen.

Neupane er fra Nepal og har tidligere engasjert seg i studentpolitikk- og arbeid i studenttiden sin.

68af0ed9-6697-4502-8774-419b1290ba13.jpgMadhu Bilas Neupane, studentrepresentant i NLA Høgskolens styre.

Abednego Akwasi Asante Asiedu, som også tar en master i interkulturelle studier, blir kommunikasjonsansvarlig og vara for FOU-utvalget. Jahanzaib Safdar, som tar en master i global journalistikk, blir politisk nestleder og fast medlem i FOU-utvalget.

Sammensatt studenstyre

Leder av Studentparlamentet, Vår Eline Nilsen, tok gjenvalg, og uttrykker at hun er godt fornøyd med sammensetningen av det nye styret. 

— Jeg syntes det er kjempefint at vi endelig har fått med internasjonale studenter! Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med årets Studentparlament og gleder meg til å lede denne gjengen gjennom året! Jeg har troen på at vi får til masse!

Å ha et godt sammensatt styre bidrar til å løfte inn flere viktige perspektiver i studentarbeidet, mener organisasjonskonsulent Susanne Sævdal Bere ved NLA.

— Det sterke engasjementet blant de internasjonale studentene kan også bidra til at internasjonale studenter i større grad blir en integrert del av studentmassen ved NLA, legger hun til.

Studiesjef Marit Offerdal bifaller engasjementet. 

— De internasjonale studentene er en viktig ressurs for NLA Høgskolen, både faglig og læringsmiljømessig, og de kan gi oss et nyttig utenfrablikk i vårt arbeid med å heve kvaliteten på utdanningene våre.