Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og i Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag og ansatte må arbeide i samsvar med høgskolens målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har omtrent 2800 studenter og 300 ansatte.

Ledige stillinger

Jobb beskrivelse Frist Sted
Professor/førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

Søndag 8. oktober 2023

Amalie Skrams vei 3, Bergen