En historie om engasjement og visjoner

Et sterkt samfunnsengasjement lå til grunn for etableringen av både musikk-, journalist- og lærerutdanningen som i 2021 kunne se tilbake på henholdsvis 50, 40 og 25 innholdsrike år!

Musikkutdanning i Staffeldtsgate

Det første nummeret av For Fattig og Rik i 1912 inneholdt en serie artikler av Ole Hallesby, hvor teologiprofessoren pekte på skolesektoren som et viktig satsings-område. Det var en visjon om å ha en egen indremisjonsskole og dette ble en realitet i 1916 da Bibelskolen i Oslo startet opp. Sang hadde en sentral plass på bibelskolen, og i 1971 ble en ettårig musikklinje etablert som markerte starten på musikklinjens historie i Staffeldtsgate. I 2004 fikk skolen høgskolestatus og ble deretter hetende Høgskolen i Staffeldtsgate.

bibelskolen.jpgBibelskolen i Staffeldtsgate.

Journalistutdanning på Gimlekollen

I 1977 ble det løftet frem en visjon i NLMs hovedstyre om å samlokalisere flere kristne medietiltak, og i 1978 ble det enstemmig anbefalt å satse på Gimlekollen-prosjektet. NLM hadde opprinnelig en todelt begrunnelse for etableringen: for det første ønsket de å utdanne unge til journalistisk arbeid i norske lokalmedier, og for det andre var det et ønske om å utdanne til praktisk arbeid innenfor ulike kristne medietiltak. I 1981 ble skolen godkjent og fikk sine første 50 studenter samme år. Den første akkrediteringen kom i 1996, og fra samme årstall ble Mediehøgskolen Gimlekollen etablert og
videreutviklet som privat verdibasert høgskole, etter  hvert med akkrediterte studietilbud både innenfor journalistikk, kommunikasjon og medier, interkulturelle studier og kommunikasjon og livssyn.

DSC04993-edit.jpg

Radiosending fra Gimlekollen på 80-tallet.

«...samtidig som høgskolen har mulighet for å løfte frem verdibevissthet og livsynskompetanse.»

Lærerutdanning på Breistein

Rundt 1920 var nesten halvparten av alle lærere utdannet ved kristne lærerskoler. I 1946 gjorde imidlertid Stortinget et vedtak om at all lærerutdanning skulle være statlig, og den siste kristne lærerskolen i Oslo ble overtatt av staten. Men tidene endret seg, og i 1993 ble NLA Lærerhøgskolen på Breistein formelt etablert med oppstart i 1996. Oppstarten ble en videreføring av teologiprofessorens visjon om en videreutdanning for lærere, som allerede hadde startet med NLA Høgskolen i Sandviken i 1968. I 2010 fusjonerte Lærerhøgskolen med NLA Høgskolen i Sandviken.

Les mer om oppstarten av lærerutdanningen her.

10_NLA_1001.jpg

Bjarne Kvam og Johannes Kleppa ved etableringen av Lærerutdanningen på Breistein.

Anerkjente verdibaserte utdanninger

På hver sin kant utviklet høgskolene seg til anerkjente utdanninger innenfor sine felt, og etter hvert fant disse sammen i en større og mer robust organisasjon i januar 2013, da Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen fusjonerte med NLA Høgskolen i Bergen. Høsten 2013 ble Hauge School of Management etablert i Oslo – en verdibasert utdanning i økonomi og ledelse, og i høst ble utdanningen utvidet til Kristiansand. I 2018 ekspanderte høgskolen og kunne etablere lærerutdanning også i Oslo.

Realisering av høgskolens formål

Den nye organisasjonen ble med dette mer slagkraftig for fremtiden, som en alternativ, privat og verdibasert del av universitet- og høgskolesektoren i Norge. Et av hovedsatsingsområdene i NLAs strategiplan er forskning, og dette har gradvis blitt en viktigere del av høgskolens samfunnsoppdrag. Flere ansatte er aktive i å formidle forskning og engasjerer seg også faglig på andre måter i samfunnsdebatten, samtidig som høgskolen har mulighet for å løfte frem verdibevissthet og livsynskompetanse. Både dette og andre former for samfunnskontakt er viktig for å profilere NLA og realisere høgskolen formål og visjoner om danning, tett oppfølging og utrustning, som startet så lenge som for over 100 år siden.