Vår historie

NLA Høgskolen har i over 50 år vært et alternativ som privat kristen høgskole. NLA er en viktig aktør i den norske universitets- og høgskolesektoren, med et eget formål og særpreg.

NLA er en privat, kristen, akkreditert høgskole som tilbyr utdanning for alle uansett livssyn.

Dette studieåret har høgskolen i underkant av 2800 studenter og 280 ansatte fordelt på studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand. 

Verdibasert utdanning

Kjerneoppgavene til høgskolen er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling. På alle nivåer i organisasjonen arbeides det for å legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte med respekt for den enkeltes livssyn.

NLA Høgskolen vil bidra til danning av etisk bevissthet og fremme grunnleggende kristne verdier som respekt for skaperverket og menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

En historie om engasjement og visjoner

Norsk Lærerakademi for kristendomsstudier (oppstart 1968) og pedagogikk (oppstart 1977) i Bergen ble en realitet i september 1968. Det var ildsjeler som etablerte høgskolen, fordi de var skeptiske til retningen kristendomsundervisningen i den offentlige skolen tok.

I 1995 ble NLA Lærerhøgskolen etablert i Bergen. Med det fikk Norge igjen en kristen lærerutdanning. I 2006 fikk høgskolen akkreditering, og høsten 2013 kom Hauge School of Management til – en verdibasert utdanning i økonomi og ledelse, med utgangspunkt i NLA Høgskolen i Staffeldtsgate.

Sterkere sammen

1. januar 2013 fusjonerte NLA Høgskolen med Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo og Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand.

Bibelskolen i Staffeldtsgate har sine røtter helt tilbake til 1916, og har siden da utdannet utallige emissærer og senere musikere. Medieutdanningen i Kristiansand så dagens lys i 1981 – den eneste nordiske journalistskolen med kristent verdigrunnlag.

Det som startet som visjoner og brennende engasjement i tre norske byer, og som hver på sin kant utviklet seg til anerkjente høgskoler innenfor hvert sitt felt, fant sammen i én større og mer robust organisasjon.

«Studenter og ansatte skal sammen skape utviklende og utfordrende utdanning av høy kvalitet, til glede og nytte for fellesskapet, nasjonalt og globalt». 

Den nye organisasjonen ble med det mer  slagkraftig for fremtiden, som en privat og verdibasert del av universitet- og høgskolesektoren i Norge. Og det er her den nye historien om NLA Høgskolen begynner.

Fremtidens NLA

Siden fusjonen er det gjort mange erfaringer, og organisasjonen er under stadig utvikling. Strategiplan 2021-2025 beskriver hvordan NLA Høgskolen skal gi utdanning som kan bidra til å gjøre en forskjell, både for den enkelte student, og for samfunnet. 

NLA Høgskolen ønsker å ruste studentene for et sammensatt og krevende arbeidsliv, der verdier, kunnskap og holdninger blir utfordret - hver eneste dag. Studenter og ansatte skal sammen skape et utviklende og utfordrende læringsmiljø, med utdanning av høy kvalitet, og med danning som mål, til glede og nytte for fellesskapet, nasjonalt og globalt.