NLA Videre

Styrk kompetansen din gjennom et av NLA Høgskolen sine mange tilbud innen etter-og videreutdanning.

Om du er lærer, barnehagelærer, leder - eller om du jobber innen teologi, media eller kommunikasjon er det mulig vi har et tilbud til deg. Vi er en høgskole med en bred faglig plattform, og har campus i Oslo, Bergen og Kristiansand. Mange av tilbudene våre er nett- og samlingsbaserte. Vi tilbyr videreutdanning med studiepoeng både for deg som enkeltmenneske, og for dere som søker kollektiv kompetanseheving/etterutdanning på arbeidsplasser eller i organisasjoner/samfunnsliv.

Vi gir faglig støtte og oppfølging til private og offentlige barnehage- og skoleeiere, og driver et utstrakt samarbeid om faglig utvikling i partnerskap med mange barnehager og skoler. Ta også kontakt for enkeltoppdrag, som foredrag på fagdager og seminar.

NLA Høgskolen utfører oppdrag for en rekke ulike aktører i både idéell, offentlig og privat sektor, og vi bidrar gjerne med tilpassede kurs/oppdrag, videreutdanning og/eller forskning på flere områder i samfunnet vårt. 

Vi vil gjerne bidra til at du eller din organisasjon får mulighet til kompetanseheving og utvikling på et område som kan gjøre deg / dere bedre rustet i møte med hverdag og arbeidsliv.  

Ta gjerne kontakt med oss, om du ønsker mer informasjon om noe av dette!