NLA Videre

Ønsker du å styrke din kompetanse og åpne dører for nye muligheter? Se hvilke etter- og videreutdanning NLA Høgskolen har som passer for deg.

Søker du inspirasjon, ny kunnskap eller faglig påfyll? Hos oss på NLA Høgskolen blir du del av et miljø som tar livslang læring på alvor, og du kan kombinere våre tilbud med dine andre forpliktelser. Vi har fleksible videreutdanningsmuligheter innen mange fagfelt, i flere byer, og som nett- og samlingsbasert.

Uansett om du er lærer, barnehagelærer, leder - eller om du jobber innen teologi, media eller kommunikasjon kan vi ha et tilbud til deg. Vi er en høgskole med en bred faglig plattform, og har campus i Oslo, Bergen og Kristiansand. Mange av tilbudene våre er nett- og samlingsbaserte. Vi tilbyr videreutdanning med studiepoeng både for deg som enkeltmenneske, og for dere som søker kollektiv kompetanseheving/etterutdanning på arbeidsplasser eller i organisasjoner/samfunnsliv.

Vi gir faglig støtte og oppfølging til private og offentlige barnehage- og skoleeiere, og driver et utstrakt samarbeid om faglig utvikling i partnerskap med mange barnehager og skoler. Ta også kontakt for enkeltoppdrag, som foredrag på fagdager og seminar.

NLA Høgskolen utfører oppdrag for en rekke ulike aktører i både idéell, offentlig og privat sektor, og vi bidrar gjerne med tilpassede kurs/oppdrag, videreutdanning og/eller forskning på flere områder i samfunnet vårt.

Vi vil gjerne bidra til at du eller din organisasjon får mulighet til kompetanseheving og utvikling på et område som kan gjøre deg / dere bedre rustet i møte med hverdag og arbeidsliv.  

Ta gjerne kontakt med oss, om du ønsker mer informasjon om noe av dette!