Kommunikasjon og kultur

NLA har dyktige fagmiljø innen journalistikk, medier, kommunikasjon og kulturfag.

Vi tilbyr interkulturelle studier, og våre studier har kulturforståelse, religion, interkulturell kommunikasjon og nord/sør-problematikk som sine primære faglige pilarer, med vekt på interkulturelle relasjoner. På studiet har vi oppmerksomhet på å utvikle refleksjonsnivå, analytisk evne og formidlingskompetanse. Du kan lese mer om vårt Årsstudium i interkulturell kompetanse her.

Har du lyst til å fortelle historier som kan gjøre en forskjell i samfunnet? Som journalist får du muligheten til å være der det skjer, møte mange ulike mennesker og å stille gode spørsmål. Ved journalistutdanningen blir du kastet ut i praksis allerede den første uken. Du får tett oppfølging og undervisning som gir kunnskap og ferdigheter til å lage journalistikk som betyr noe. Les mer om vårt årsstudium i journalistikk her.