Bachelor i interkulturell kompetanse

Bachelor i interkulturell kompetanse
  • Bergen, Kristiansand, Nettbasert
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Mulighet for utenlands studieopphold 4 uker
  • Start: Høst
Frist 15. april Søk opptak
Bachelor i interkulturell kompetanse i Bergen, Kristiansand eller på nett gir kunnskap om kultur, religion, interkulturell kompetanse, mangfoldstematikk og flerkulturelle samfunn.

Om utdanningen

Interkulturell kompetanse er et tverrfaglig studium med faglig forankring i antropologi, religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Det faglige fokuset er relevant i arbeidssituasjoner i det flerkulturelle Norge og internasjonalt.

På bachelorstudiet i interkulturell kompetanse nett foregår all undervisning, vurdering og kommunikasjon i læringsplattformen Canvas. Studiet er meget fleksibelt og du arbeider deg gjennom modulene (bestående av videoforelesninger, tekster og arbeidsoppgaver) når det passer deg. For å sikre god progresjon i læringen har emnene en del arbeidskrav med innleveringsfrister gjennom hele semesteret. 

Studenter har mulighet til å være med på webinarer (for fulltidsstudenter er dette ca. ukentlig). Disse er ikke obligatoriske. Utover det foregår mye av kommunikasjonen med studentene skriftlig. 

Som student på bachelor i interkulturell kompetanse nett må du ha PC og en god, stabil internettilkobling. 

 

På studiet som er på campus i Bergen eller i Kristiansand er det forelesninger, seminar, kollokviegrupper, ekskursjoner og studietur til Øst-Afrika. Det er et heltidsstudie, og den fire uker lange studieturen gjennomføres på våren (januar/februar) første året. 


Hva lærer du?

Førsteåret i bacheloren gir deg grunnleggende fagkunnskap om kultur, religion, interkulturell kompetanse, mangfoldstematikk og flerkulturelle samfunn. På andre og tredjeåret kan du fordype deg i blant annet menneskerettigheter, verdensbilder, flerkulturell sameksistens, skole og utdanning i et globalt komparativt perspektiv, flyktningeproblematikken, eller religion, utvikling og bistand.

På tredjeåret tilbys et praksisemne der studenter kan være i praksis i organisasjoner som arbeider med integrering og formidling og lignende. Noen av emnene i studiet gir mulighet til prosjektarbeid med lengre opphold i utlandet. Du kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Hvor kan du få jobb?

En bachelor i interkulturell kompetanse (IKS) gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.

IKS bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Oppbygging

Bachelorstudiet i interkulturell kompetanse er et heltidsstudie og er delt i et innføringsstudium (60 studiepoeng) og et fordypningsstudium (120 studiepoeng). Fordypningsstudiet gir anledning til fordypning og spesialisering. Du kan også bygge opp en bachelorgrad i interkulturell kompetanse ved å kombinere interkulturell kompetanse med andre fag ved NLA Høgskolen.

Studietur til Kenya

Kenya er et ledende land i Øst-Afrika og som byr på store kontraster. Den fire uker lange studieturen dit handler om å komme i nærkontakt med det flerfoldige kontinentet.

Les mer om studieturen her

Videre studier

Bestått bachelorgrad i interkulturell kompetanse gir grunnlag for opptak på mastergradsprogrammet Intercultural Studies, som tilbys på NLA Høgskolen i Bergen. Du kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved andre universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.