«Det er ikke du som tar turen, men turen som tar deg»

Kenya er et ledende land i Øst-Afrika og som byr på store kontraster. Den fire uker lange studieoppholdet dit handler om å komme i nærkontakt med det flerfoldige kontinentet.

På studieoppholdet lærer vi om historiske linjer som har formet både Øst-Afrika og den vestlige verden, møter suksesshistorier og fortsatte utfordringer. Vi kommer tett på mennesker og vi ser hvordan det tradisjonelle og det hypermoderne, side om side, påvirker livet på landsbygda og i byene. 

Studieoppholdet tar opp gjennomgripende og viktige temaer som etnisk sameksistens, miljø og bærekraft, utdanning, medienes rolle og representasjonsutfordringer, migrasjon og globalisering og religionens plass i samfunnslivet.

Gjennom å treffe det som er annerledes, møter studenten også seg selv på en ny måte. Studieoppholdet innbyr til refleksjon over eget ståsted, kulturell formgiving og plass i verden. Studentene kan anvende det en har lært om interkulturell kompetanse, og oppholdet vil berike resten av studiet fordi man kan relatere videre kunnskapsbygging til egne observasjoner og erfaringer.

Vi starter opp holdet i Nariobi og har base på Scripture Mission Conference Center i Nairobi, med bl.a. innledende undervisning og ekskursjoner. Studentene overnatter hos vertsfamilier i en forstad til Nairobi. Vi reiser til andre byer og steder i landet (tidligere har vi vært i Eldoret, Bungoma). Vi vil også besøke en landsby, mest sannsynlig i nærheten av Kisumu og studentene overnatter hos vertsfamilier i denne landsbyen.

Studenter hjelper til i vertsfamiliene.

Safari hører med til et studieopphold til Kenya og vi ønsker å videreføre dette. Vi har tidligere besøkt det verdenskjente naturreservatet Maasai Mara. Et viktig og relevant tema som kommer opp her er forholdet mellom naturforvaltning, interesser til lokalbefolkning og turistindustri. 

Programmet er satt opp med forbehold om endringer.

Studieoppholdets pris er satt til ca. 35 000-40 000 kroner. Grunnet svingende valutakurser er det vanskelig å gi en presis pris, og vi arbeider med å finne gode og rimelige løsninger. Det vil komme mer presis informasjon om pris ved studiestart. Når studieoppholdet er gjennomført, og om det er overskudd (mer enn 1 000 kr per student), tilbakebetales dette til studentene.