Grunnskolelærerutdanning

Grunnskolelærerutdanning
 • Bergen eller Oslo
 • Mastergrad, heltid
 • 300 studiepoeng
 • Utveksling: 3. eller 7. semester
 • Totalt 23 uker praksis
 • Høst
Frist: 15. april Søk opptak
Barn trenger lærere som kan forstå deres ulike forutsetninger. De trenger lærere som husker hvordan det var å gå på skolen og som kan se hver enkelt. Som grunnskolelærer er du både rollemodell, motivator og kunnskapsformidler. Da er det viktig at du har kunnskap om barn og unges utvikling og læring. Ved NLA Høgskolen får du forelesere som tar dette på alvor og som vil forberede deg til en av verdens viktigste jobber.

Bor det en grunnskolelærer i deg?

Som grunnskolelærer vil du oppleve en variert, spennende og hektisk hverdag. Din evne til å være kreativ, fleksibel og til å løse utfordringer vil være viktig. Gjennom utdanningen vil du få den faglige tyngden og praktiske erfaringen du trenger for å gå inn i denne viktige jobben.

Ved NLA Høgskolen får du et faglig sterkt undervisningsmiljø hvor praksis og egen utvikling står sentralt. Det finnes mange måter å være en profesjonell lærer på. I profesjonsveiledningen får du hjelp til å finne den måten som passer best for deg. Gjennom utdanningen får du hele 23 uker praksis i grunnskolen, enten i Norge eller utlandet.

NLA Høgskolen er en privat høgskole bygd på kristne verdier og et kristent menneskesyn. Behovet for lærere som håndterer religiøst mangfold og anerkjenner religion hos barn og unge er stort. På NLA er vi derfor bevisste på å utruste deg til arbeid i den multikulturelle og multireligiøse skolen.

Velg utdanningsløp

Utdanningen er femårig med integrert mastergrad. Du velger om du vil undervise på 1.–7. trinn eller 5.–10. trinn allerede når du søker gjennom Samordna opptak. Du velger masterfag og undervisningsfag først etter oppstart i utdanningen. Disse har begrensede studieplasser. Ved behov vil studenter få opptak til de ulike fagene i tråd med reglement for opptak i grunnskolelærerutdanningen.

Grunnskolelærer trinn 1–7

Du får kompetanse til å undervise på småskole- og mellomtrinnet i grunnskolen. Begynneropplæring blir vektlagt. Du kan velge mastergrad i
- KRLE
- Norsk
- Begynneropplæring med fordypning i matematikk eller norsk (kun i Oslo)
- Profesjonsrettet pedagogikk

Norsk og matematikk er obligatorisk med 30 studiepoeng hver. I tillegg velger du andre undervisningsfag. Vi tilbyr KRLE, musikk og naturfag. I Bergen kan du også velge Kunst og håndverk, Samfunnsfag eller Kroppsøving. Hvilke fag du kan velge avhenger av hvilket mastergradsfag du velger.

Grunnskolelærer trinn 5-10

Du blir kvalifisert til å undervise på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Du kan velge mastergrad i:
- KRLE
- Matematikk
- Samfunnsfag
- Profesjonsrettet pedagogikk

I tillegg velger du to til tre undervisningsfag. Du må velge enten norsk eller matematikk 60 studiepoeng. Vi tilbyr i tillegg KRLE, naturfag, samfunnsfag, musikk og kroppsøving. I Bergen kan du også velge Kunst og håndverk.

 

Overflytting grunnskolelærer fra annen høgskole

Er du student ved et annet lærested men ønsker å studere ved NLA kan du sende søknad om overflytting.

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Karakterutskrift som viser hvilke eksamener og praksisperioder som er bestått
 • Bekreftelse på aktiv studierett og oversikt over emner og praksis som tas inneværende semester
 • Ved evt opptak må du levere ny politiattest

Forutsetning for å få overflytting til NLA:

 • Søker skal være kvalifisert for overflytting til det studieåret det blir søkt overflytting til
 • Sammenfallende studiemodell med NLA
 • Ledig studieplass

Her er skjema for å søke om overflytting til vår grunnskolelærerutdanning.

Intern overflytting i grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen

Er du grunnskolelærerstudent ved et av NLA sine studiesteder, og ønsker overflytting til det andre studiestedet, søker du via dette nettskjemaet.

Ved ledig kapasitet er intern overflytting mulig fra fullført første studieår, frem til start på femte studieår. Overflytting skjer alltid fra 01.08.

Videre studier

Når du har fullført mastergraden i grunnskolelærer kan du være kvalifisert til opptak på relevante doktorgradsprogrammer.

Utveksling

Det legges til rette for at studentene kan dra på utveksling i løpet av studiet.