Grunnskolelærerutdanning

Grunnskolelærerutdanning
  • Bergen eller Oslo
  • Mastergrad, heltid
  • 300 studiepoeng
  • Utveksling: 3. eller 7. semester
  • Totalt 23 uker praksis
  • Høst
Frist: 15. april Søk opptak
Skoleelever trenger lærere med ulik bakgrunn og historie, som kan skjønne elevenes ulike forutsetninger. Lærere som husker hvordan det var å være skoleelev, og som forstår. Som grunnskolelærer er din relasjon til elevene viktig. Du er både en rollemodell, motivator og kunnskapsformidler. Da er det viktig at du har kunnskap om barn og unges utvikling og læring. Ved NLA Høgskolen får du forelesere som tar dette på alvor. Som vil forberede deg til en av verdens viktigste jobber.

Bor det en lærer i deg?

 

Som grunnskolelærer vil du oppleve en variert, spennende og hektisk hverdag. Din evne til å være kreativ, fleksibel og til å løse utfordringer vil være viktig. Gjennom utdanningen vil du få den faglige tyngden og praktiske erfaringen du trenger for å gå inn i denne viktige jobben.

Ved NLA Høgskolen får du et faglig sterkt undervisningsmiljø hvor praksis og egen utvikling står sentralt. Det finnes mange måter å være en profesjonell lærer på. I profesjonsveiledningen får du hjelp til å finne den måten som passer best for deg. Gjennom utdanningen får du hele 23 uker praksis i grunnskolen, enten i Norge eller utlandet.

NLA Høgskolen er en privat høgskole bygd på kristne verdier og et kristent menneskesyn. Behovet for lærere som håndterer religiøst mangfold og anerkjenner religion hos barn og unge er stort. Vi som jobber her er derfor bevisste på å utruste deg til arbeide i den multikulturelle og multireligiøse skolen.

Velg utdanningsløp

Utdanningen er femårig med integrert mastergrad. Du velger om du vil undervise på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn allerede når du søker gjennom Samordna opptak. Du velger masterfag og undervisningsfag etter oppstart i utdanningen.

Grunnskolelærer trinn 1-7.

Du får kompetanse til å undervise på småskole- og mellomtrinnet i grunnskolen. Begynneropplæring blir vektlagt. Du kan velge mastergrad i KRLE, norsk eller profesjonsrettet pedagogikk.

Norsk og matematikk er obligatorisk med 30 studiepoeng hver. I tillegg velger du andre undervisningsfag. Vi tilbyr KRLE, musikk og naturfag. I Bergen kan du også velge Kunst og håndverk eller Kroppsøving. Hvilke fag du kan velge avhenger av hvilket mastergradsfag du velger.

Grunnskolelærer trinn 5-10.

Du blir kvalifisert til å undervise på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen. Du kan velge mastergrad i KRLE, matematikk, samfunnsfag eller profesjonsrettet pedagogikk.

I tillegg velger du to til tre undervisningsfag. Du må velge enten norsk eller matematikk 60 studiepoeng. Vi tilbyr i tillegg KRLE, naturfag, samfunnsfag, musikk og kroppsøving.

Hva lærer du?

Du lærer å skape trygge og inkluderende læringsmiljø, tilpasse læringsprosessene til elever på ulike nivåer, og å legge grunnlaget for utvikle deg profesjonelt gjennom hele yrkeslivet. All undervisningen du får hos oss er basert på oppdatert forskning.

Hvor kan du få jobb?

Behovet for kvalifiserte lærere er stort i Norge, og med denne utdanningen har du muligheter for jobb over hele landet, enten du velger 1.-7. trinn eller 5.-10- trinn. Enkelte fag gir også undervisningskompetanse på flere trinn utover spesialiseringen.
Personer med pedagogisk kompetanse er i tillegg etterspurt i alle yrker der det er snakk om opplæring, eller der kontakt med barn og unge er viktig.

Studiets oppbygging

I løpet av første studieår velger du mellom masterfagene matematikk, KRLE, samfunnsfag og profesjonsrettet pedagogikk. Du får veiledet, vurdert og variert praksis på alle år gjennom hele grunnskolelærerutdanningen, og i alle semestre unntatt siste semester.

 

Overflytting grunnskolelærer fra annen høgskole

Frist for å søke overflytting er 1. mars. Søknadsfrist for valgfag og fordypningsfag i 3. år er 1. april. Dette gjelder også 4. års-studium.

Etter 1. mars må en til vanlig søke gjennom Samordna opptak med frist 15. april, for opptak til årsstudium ved andre høgskoler.

Her kan du lese hvilke fag vi tilbyr ved overflytting.

Her er skjema for å søke om overflytting til vår grunnskolelærerutdanning.

 

Videre studier

Når du har fullført mastergraden i grunnskolelærer kan du være kvalifisert til opptak på relevante doktorgradsprogrammer.

Utveksling

Du kan søke utveksling 3. semester. Velger du master i KRLE, Samfunnsfag eller Profesjonsrettet pedagogikk kan du søke utvekslingsopphold 7. semester. I tillegg kan det bli aktuelt med praksis i land som Kenya, Etiopia og Madagaskar.