Nå kan flere bli lærer med generell studiekompetanse

Fra 20. juli 2024 kan alle med generell studiekompetanse søke på ledige studieplasser til grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen.

Med det nye vedtaket fra Kunnskapsdepartementet (KD), kan NLA Høgskolen ta opp studenter som ikke oppfyller de spesielle opptakskravene knyttet til grunnskolelærerutdanningen. Dette innebærer at generell studiekompetanse blir tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak.

Kompenserer for bortfall av krav

For å kompensere for de kravene som bortfaller, har NLA planlagt mentorordninger og støttestrukturer for å styrke studentenes læringsmiljø og faglige motivasjon. Dette inkluderer studentseminarer og veiledning.

– Dette er et spennende nytt prosjekt som vi er med på sammen med flere andre lærerutdanninger. Det blir interessant å se hvordan dette slår ut når det gjelder søknader. Jeg tror vi er en høgskole som er godt rustet til å tilby gode kompenserende tilbud, sier prorektor for utdanning ved NLA, Amund Langøy. 

Fikk du avslag på søknad i Samordna opptak?

De som søkte på grunnskolelærerutdanning i Samordna opptak (SO) innen søknadsfristen 15. april og ikke oppfyller de spesielle opptakskravene, vil få avslagsbrev fra SO. Dermed må de søke på nytt i lokalt opptak, og dette kan de gjøre fra 20. juli. Studieplassene i lokalt opptak blir tildelt etter førstemann-til-mølla-prinsippet.