Lærerutdanning

Her finner du informasjon om utveksling for deg som tar grunnskole- eller barnehagelærerutdanning.

Generelt for grunnskolelærerstudenter:

Som lærer møter du mange elever og foreldre med flerkulturell bakgrunn. Utveksling gir deg interkulturell kompetanse som du vil få bruk for i læreryrket. Et utvekslingssemester vil gi deg muligheter til å bli bedre kjent med skole- og utdanningssystemer i andre land. Et utenlandsopphold bidrar også til personlig utvikling og gir minner for livet.

På denne siden finner du forslag til studiesteder og emner som kan passe inn i ditt studieløp. Vi tar forbehold om endringer i studietilbudet ved vertsinstitusjonen. Du trenger alltid en individuell forhåndsgodkjenning før du drar på utveksling.

Det er normalt ikke mulig å ha praksis gjennom vertsinstitusjonen i utlandet. Du skal derfor få tilrettelagt praksis ved NLA sine praksisskoler i Norge senere i studieløpet. Ta kontakt med praksiskontoret om dette. Ved utveksling vil det også bli tilrettelagt for FoU-oppgave.

Grunnskolelærer 1-7

Norsk som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester. Du kan studere skolerelevant fag som tilbys av flere av NLAs partnerinstitusjoner (se oversikt her).

Du kan også velge å ta Kroppsøving 1 North Park University i USA eller Profesjonspedagogikk 1 Jyväskylä University i Finland.

KRLE som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 6.semester til San Diego State University, USA. Her tilbys et semesterprogram, Global Religious Literacy, hvor du velger mellom et bredt utvalg av emner innen KRLE fagfeltet. Dette programmet erstatter KRLE 2.

Profesjonspedagogikk som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester til Jyväskylä University, Finland. Her kan du studere emner tilsvarende Profesjonspedagogikk 1 ved NLA.

Begynneropplæring som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester. Du kan studere skolerelevant fag som tilbys av flere av NLAs partnerinstitusjoner (se oversikt her).

Du kan også velge å ta Kroppsøving 1 North Park University i USA eller Profesjonspedagogikk 1 Jyväskylä University i Finland.

Grunnskolelærer 5-10

Samfunnsfag som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 6. semester til ett av følgende universiteter:

Emnene på utveksling skal erstatte Samfunnsfag 2.

For studenter med samfunnsfag som masterfag, anbefales utveksling primært i 6. semester, men det kan også være mulig å legge til rette for det i 7. semester (Samfunnsfag 3) til enkelte destinasjoner, med forbehold om endringer i emnetilbud. Ta kontakt med Avd. for internasjonalisering for mer informasjon.

KRLE som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 6. semester til San Diego State University, USA. Her tilbys et semesterprogram, Global Religious Literacy, hvor du velger mellom et bredt utvalg av emner innen KRLE fagfeltet. Dette programmet erstatter KRLE 2 som skolefag.

Matematikk som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester. Du kan studere skolerelevant fag ved de aller fleste av NLAs partnerinstitusjoner (se oversikt her). Du kan også ta Profesjonspedagogikk 1 på Jyväskylä University i Finland.

Du kan alternativt dra på utveksling i 6. semester dersom du har valgfag i KRLE 2 (San Diego State University, USA), Samfunnsfag 2 (se oversikt under Samfunnsfag som masterfag) eller Kroppsøving 2 (North Park University eller Calvin University, begge i USA).

Profesjonspedagogikk som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester til Jyväskylä University i Finland. Der kan du studere emner som erstatter Profesjonspedagogikk 1 ved NLA.

Du kan også dra på utveksling i 6. semester dersom du har valgfag i Kroppsøving 2 (North Park University eller Calvin University, begge i USA).

Barnehagelærerutdanning

Som barnehagelærer møter du mange barn og foreldre med flerkulturell bakgrunn. Utveksling gir deg interkulturell kompetanse som du vil få bruk for i arbeidslivet. Et utvekslingssemester gir deg utvidede perspektiver og en mulighet til å lære mer om barnehager og barnehagelærerutdanning i andre land. Et utenlandsopphold bidrar også til personlig utvikling og gir minner for livet.

Studerer du til å bli barnehagelærer kan du dra på utveksling på 6. semester. Her finner du oversikt over lærestedene som er egnet for ditt studium. Vi tar forbehold om endringer i studietilbudet ved vertsinstitusjonen. Du trenger alltid en individuell forhåndsgodkjenning før du drar på utveksling. Barnehagelærerstudenter har egen, tidligere søknadsfrist (mars/april året før utvekslingen).

Australia

Australian Catholic University, Sydney, Melbourne og Brisbane, Australia

  • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)

USA

North Park University, Chicago, Illinois

  • (Multicultural Education Practices: Challenges for the Diverse Classroom, Language Development in Early Childhood, Sociolinguistics and Cross Cultural Differences)

Europa

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde, Danmark

  • (Children at Risk)

University of Winchester, Winchester, England

  • (Childhood Youth & Community studies)

Jyväskylä University, Jyväskylä, Finland

  • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)

Dublin City University, Dublin, Irland

  • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)

Linköpings Universitet, Linköping, Sverige

  • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)

Masaryk University, Brno, Tsjekkia

  • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)