Lærerutdanning

Her finner du informasjon om utveksling for deg som tar grunnskole- eller barnehagelærerutdanning.

Som grunnskole- eller barnehagelærer møter du mange barn og foreldre med flerkulturell bakgrunn. Utveksling gir deg interkulturell kompetanse som du vil få bruk for i yrket. Et utvekslingssemester vil gi deg muligheter til å bli bedre kjent med barnehage-, skole- og utdanningssystemer i andre land. Et utenlandsopphold bidrar også til personlig utvikling og gir minner for livet.

På denne siden finner du forslag til studiesteder og emner som kan passe inn i ditt studieløp. Vi tar forbehold om endringer i studietilbudet ved vertsinstitusjonen. Du trenger alltid en individuell forhåndsgodkjenning før du drar på utveksling.

Det er normalt ikke mulig å ha praksis gjennom vertsinstitusjonen i utlandet. Du skal derfor få tilrettelagt praksis ved NLA sine praksisskoler i Norge senere i studieløpet.

NB! Informasjonen under gjelder for kull 2022. Konkret informasjon for påføgende kull, 2023 og etterfølgende, vil bli publisert medio oktober 2024. 

Norsk som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester. Du kan studere skolerelevant fag som tilbys av flere av NLAs partnerinstitusjoner (se oversikt her).

Du kan også velge å ta Kroppsøving 1 på North Park University i USA eller Profesjonspedagogikk 1 på Jyväskylä University i Finland.

KRLE som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 6.semester. Emnene må erstatte KRLE 2. Kontakt avdeling for internasjonalisering for mer informasjon. 

Profesjonspedagogikk som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester til Jyväskylä University, Finland. Her kan du studere emner tilsvarende Profesjonspedagogikk 1 ved NLA.

Begynneropplæring som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester. Du kan studere skolerelevant fag som tilbys av flere av NLAs partnerinstitusjoner (se oversikt her).

Du kan også velge å ta Kroppsøving 1 på North Park University i USA eller Profesjonspedagogikk 1 på Jyväskylä University i Finland.

Samfunnsfag som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 6. semester til ett av følgende universiteter:

Emnene på utveksling skal erstatte Samfunnsfag 2.

For studenter med samfunnsfag som masterfag, anbefales utveksling primært i 6. semester, men det kan også være mulig å legge til rette for det i 7. semester (Samfunnsfag 3) til enkelte destinasjoner, med forbehold om endringer i emnetilbud. Ta kontakt med Avd. for internasjonalisering for mer informasjon.

KRLE som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 6. semester. Emnene må erstatte KRLE 2 som skolefag. Ta kontakt med avdeling for internasjonalisering. 

Matematikk som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester. Du kan studere skolerelevant fag ved de aller fleste av NLAs partnerinstitusjoner (se oversikt her). Du kan også ta Profesjonspedagogikk 1 på Jyväskylä University i Finland.

Du kan alternativt dra på utveksling i 6. semester dersom du har valgfag i  Samfunnsfag 2 (se oversikt under Samfunnsfag som masterfag) eller Kroppsøving 2 (North Park University, USA).

Profesjonspedagogikk som masterfag:

Du kan dra på utveksling i 3. semester til Jyväskylä University i Finland. Der kan du studere emner som erstatter Profesjonspedagogikk 1 ved NLA.

Du kan også dra på utveksling i 6. semester dersom du har valgfag i Kroppsøving 2 (North Park University, USA).

 • For å kunne dra på utveksling, kan studenten ikke ha pågående skikkethetssaker. 
 • Praksis tas normalt igjen i 5. studieår. Studenten kontakter praksisadministrasjonen ved LU. 
 • Studenten kan på grunnlag av utvekslingssemester få fritak for Drama i praksis. 
 • Profesjonsdagen tas igjen påfølgende studieår. Studenten må selv sørge for at dette blir gjort. Noen ganger kan studenten rekke å være med på profesjonsdagen i utvekslingssemesteret før avreise. 
 • Dersom det skal skrives FoU-oppgave samme semester som utveksling, må studenten ta kontakt med fagmiljøet i god tid før avreise for informasjon om hvordan dette organiseres. (Hvis studenten tar matematikk 5. semester, kan han/hun velge å skrive FoU-oppgaven i dette faget, selv om det ikke er valgt masterfag.) 

Barnehagelærer (heltid)

På heltidsstudiet i barnehagelærer kan du dra på utveksling ditt 6. semester. Under finner du en oversikt over lærestedene som er egnet for ditt studium. Vi tar forbehold om endringer i studietilbudet ved vertsinstitusjonen. Du trenger alltid en individuell forhåndsgodkjenning av emner før du drar på utveksling. Utvekslingssemesteret vil erstatte fordypningsemnet. Dersom studiested i utlandet ikke kan tilby praksis, må 5 dager praksis tas i Norge i forkant/etterkant av utvekslingssemesteret.

Barnehagelærer (deltid)

På deltidsstudiet i barnehagelærer kan du dra på utveksling ditt 7. semester. Under finner du en oversikt over lærestedene som er egnet for ditt studium. Vi tar forbehold om endringer i studietilbudet ved vertsinstitusjonen. Du trenger alltid en individuell forhåndsgodkjenning av emner før du drar på utveksling. Utvekslingssemesteret vil erstatte fordypningsemnet. Dersom studiested i utlandet ikke kan tilby praksis, må 5 dager praksis tas i Norge i forkant/etterkant av utvekslingssemesteret. 

Australia

Australian Catholic University, Sydney, Melbourne og Brisbane, Australia

 • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)

USA

North Park University, Chicago, Illinois

 • (Multicultural Education Practices: Challenges for the Diverse Classroom, Language Development in Early Childhood, Sociolinguistics and Cross Cultural Differences)

Europa

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde, Danmark

 • (Children at Risk)

University of Winchester, Winchester, England

 • (Childhood Youth & Community studies)

Jyväskylä University, Jyväskylä, Finland

 • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)

Dublin City University, Dublin, Irland

 • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)

Linköpings Universitet, Linköping, Sverige

 • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)

Masaryk University, Brno, Tsjekkia

 • (Ulike emner på barnehagelærerutdanningen)