Professionshøjskolen Absalon

Om studiestedet

Proffesionshøjskolen Absalon har ca. 12.000 studenter fordelt på flere campuser i regionen Sjælland. En av campusene befinner seg i byen Roskilde, rett utenfor København, og derfra er det lett å besøke den danske hovedstad. Campus Vordingborg ligger i den lille byen Vordingborg 1 time sør for København ved kysten. Vordingborg byr på en koselig atmosfære med gamle oldtidsruiner og fine danske strender. 

Absalon er en høgskole med fokus på praksisnære fagfelt, og den passer bra for blant annet barnehagelærerstudenter.

Studieåret

Høstsemesteret varer fra september til januar, og vårsemesteret fra januar til juni.

Studiepoeng og emner

Absalon er åpent for både bachelor-  og masterstudenter. Studiepoengsystemet tilsvarer det norske systemet, og for å få godkjent et fullt semester ved NLA må du ta 30 ECTS.

Absalon tilbyr emner innen lærerutdanning, pedagogikk, sosial-, helsefag. For barnehagelærerstudenter anbefales spesielt et 30 sp emne 'Children at Risk'. Av engelskspråklig tilbud bør også nevnes «Leisure Management» som fokuserer på ledelse og markedsføring av turist-/fritidsaktiviteter. I tillegg har Absalon naturligvis et stort tilbud av emner på dansk.

Opptakskrav / språktest

Undervisning foregår enten på engelsk eller dansk. Dersom du skal ta emner som undervises i på engelsk, krever Absalon at du tar en engelsktest.

Skolepenger

NLA har en Erasmus+-avtale med Absalon. Det betyr at du ikke behøver å betale skolepenger. Du vil også få et månedlig Erasmus+-stipend, i tillegg til støtten fra Lånekassen. Les mer om økonomisk støtte her.

Bolig

Når du skal studere ved Absalon er du selv ansvarlig for å finne bolig. Høgskolen har en del studentboliger og det er mulig å søke bolig gjennom skolen. Prisen for bolig ligger omtrent på samme nivå som i Bergen og Oslo.