Professionshøjskolen Absalon

Absalon befinner seg i byen Roskilde, rett utenfor København, og derfra er det lett å besøke den danske hovedstad.

Om studiestedet

Profesjonshøjskolen Absalon har ca. 12.000 studenter. Absalon befinner seg i byen Roskilde, rett utenfor København, og derfra er det lett å besøke den danske hovedstad. Roskilde er en av Danmarks eldste byer og 10. største by. Tidligere var det regionale knutepunktet hovedstad og hjemsted for konger og biskoper. Her ligger blant annet Roskilde domskirke, en UNESCO verdensarv.

Absalon er en høgskole med fokus på praksisnære fagfelt, og den passer bra for blant annet barnehagelærerstudenter.

Studieåret

Høstsemesteret varer fra september til januar, og vårsemesteret fra februar til juni.

Studiepoeng og emner

Absalon er åpent for både bachelor-  og masterstudenter. Studiepoengsystemet tilsvarer det norske systemet, og for å få godkjent et fullt semester ved NLA må du ta 30 ECTS.

Absalon tilbyr emner innen lærerutdanning, pedagogikk, sosial-, helsefag. For barnehagelærerstudenter anbefales spesielt et 30 sp emne «Aesthetic and Learning in Early Childhood Education». Av engelskspråklig tilbud bør også nevnes «Leisure Management» som fokuserer på ledelse og markedsføring av turist-/fritidsaktiviteter. I tillegg har Absalon naturligvis et stort tilbud av emner på dansk.

Opptakskrav / språktest

Undervisning foregår enten på engelsk eller dansk og Absalon krever ikke engelsk-test.

Skolepenger

NLA har en Erasmus+-avtale med Absalon. Det betyr at du ikke behøver å betale skolepenger. Du vil også få et Erasmus+-stipend på 460 EUR i måneden, i tillegg til støtten fra Lånekassen. Les mer om økonomisk støtte her.

Bolig

Når du skal studere ved Absalon er du selv ansvarlig for å finne bolig. Høgskolen har en del studentboliger og det er mulig å søke bolig gjennom skolen. Prisen for bolig ligger omtrent på samme nivå som i Bergen og Oslo.