Utveksling

Ta utfordringen! Ta et semester i utlandet! Du vil oppleve spennende og kunnskapsrike akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, prøve en annerledes hverdag og komme litt på innsiden av den lokale kulturen – på en helt annen måte enn hva du ville gjort om du var turist.

Frist for å søke på utveksling for høstsemesteret eller for hele studieåret: 15. februar
Frist for å søke på utveksling for vårsemesteret: 15. september

Søknadsskjemaet og informasjon om søknadsprosessen finner du her.

 

Du vil finne mye nyttig informasjon på våre nettsider og i Håndbok for utveksling. Ved spørsmål kan du sende epost eller bestille veiledning.

Studieveiledning Bergen (velg Åse Mørkve)

Studieveiledning Oslo og for GLU studenter i Bergen (velg Torunn Sæther)

Studieveiledning Kristiansand (velg Odd Harald Reme)

Leder for internasjonalisering

Rådgiver for internasjonalisering

Rådgiver for internasjonalisering