Utveksling

Ta utfordringen! Ta et semester i utlandet! Du vil oppleve spennende og kunnskapsrike akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, prøve en annerledes hverdag og komme litt på innsiden av den lokale kulturen – på en helt annen måte enn hva du ville gjort om du var turist.

Utveksling under Covid-19 pandemien:

Regjeringen anser utenlandsstudier som "nødvendige reiser". NLA Høgskolen legger til rette for utveksling til de fleste land, men det kan fremdeles være restriksjoner knyttet til enkelte land.

Frist for å søke på utveksling for høstsemesteret eller for hele studieåret: 15. februar
Frist for å søke på utveksling for vårsemesteret: 15. september

Du søker om utveksling via SøknadsWeb.

Gikk du glipp av søknadsfristen eller har spørsmål om utveksling?
Ta kontakt på international@nla.no

På vår Facebook gruppe, poster vi jevnlig informasjon om utveksling.


Bestille veiledning om studentutveksling

Vi anbefaler at du begynner planlegging av et utvekslingsopphold 6-12 måneder før utreise. Ta gjerne kontakt med Avdeling for internasjonalisering i en tidlig fase. Vi hjelper deg gjennom søknadsprosessen.

Her kan du bestille veiledning om studentutveksling. Husk å velge korrekt ansatt i bookingen. Vi tilbyr fysisk og digital veiledning, etter avtale.

Studieveiledning Bergen (velg Åse Mørkve)

Åse er som regel på Breistein på mandager og i Sandviken resten av uka.

Studieveiledning Oslo (velg Torunn Sæther)

Studieveiledning Kristiansand (velg Mari Sagulin)

Kontakt oss om du har spørsmål:

Leder for internasjonalisering

Rådgiver for internasjonalisering

Rådgiver for internasjonalisering