Hvorfor dra på utveksling?

Utveksling vil gi deg unike opplevelser, nettverk og kompetanser som vil hjelpe deg i din fremtidige karriere.

Du får et større utbytte av din utdannelse

Et studieopphold i utlandet kan øke det samlede utbytte av din utdanning. Ved å oppleve ulike tilnærminger til fagstoff vil du få et annet perspektiv på faget ditt eller du vil kunne studere fag som ikke tilbys ved NLA. I tillegg vil et utenlandsopphold i et annet miljø og med andre læringsformer gjøre deg mer bevisst på relevansen av faget ditt og hvordan du studerer.

Språklig utvikling

På utveksling kommer du under huden på et språk og en kultur og kan bli kjent med fagterminologi og lære å lese fagstoff på et fremmed språk. De fleste tilbudene er på engelsk men du kan også ta emner i det lokalet språket om du har eller er villig til å oppnå et visst nivå. Har du fransk, tysk eller spansk fra videregående gir det deg enda flere muligheter.

En fordel for din fremtidige karriere

Undersøkelser viser at det lønner seg å dra på utveksling. Erasmus Impact Study, en stor europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på dine jobbmuligheter fordi du tilegner deg personlige egenskaper som gjør deg mer attraktiv ovenfor fremtidige arbeidsgivere. Slike egenskaper kan være fleksibilitet, selvstendighet, kommunikasjonsferdigheter, kulturell forståelse. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter med studieopphold i utlandet bak seg har erfart at arbeidsgivere ser på oppholdet deres i utlandet som et pluss, viser en rapport fra NIFU . Høyere lønn kan man også få. Undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt er fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Globalt nettverk

Et studieopphold i utlandet kan gi deg et helt nytt nettverk av venner og mange får venner for livet. I tillegg vil dette nettverket være en fordel i jobb- eller forskningssamarbeid senere.

Egen utvikling

I løpet av et utenlandsopphold vil du lære deg selv mye bedre å kjenne. Utbytte etter et lengre opphold er mye større både kulturelt og personlig, sammenlignet med en kort ferietur i et fremmed land. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning. En nylig undersøkelse fra NOKUT viser også at norske studenter som har vært på utenlandsopphold er vendt tilbake med økt studiemotivasjon.