Hopp til innhold

Sikkerhet og forsikring

Det er alltid godt å vite at man lett kan få den hjelpen man trenger om ulykken skulle være ute. Det gjelder også når man er ute på utvekslingsopphold. Du må registrere deg hos UD før du reiser, og lagre nødnummer til lokale myndigheter, UD Operative Senter og Sjømannskirken på din mobil! Husk også at din vanlige reiseforsikring ikke er tilstrekkelig når du skal være en lang periode i utlandet, du må ha en egen studentforsikring for opphold i utlandet!
SIKKERHET UNDER UTVEKSLING

 

Vi anbefaler at du laster ned UDs app Reiseklar og registrer ditt opphold i utlandet! Link: Reiseregistrering og Reiseklar .

Du kan alltid nå UDs operative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: 247@mfa.no

Som NLA student kan også ringe Sjømannskirkens beredskapstelefon som er åpen hele døgnet: +47 951 19 181

Vi anbefaler også at du laster du ned Sjømannskirkens nødnummer-app. Der finner du lokale nødnummer til det landet du befinner deg i og du kan i tillegg legge inn nummer til forsikringsselskapet ditt, UD og ambassaden: Nødnummer App.

Det er viktig at du:

 • Setter deg inn i sikkerhetssituasjonen i landet du skal til og i områdene du skal oppholde deg i.
 • Utviser sunn fornuft - det kan ta litt tid å forstå og tolke dine nye omgivelser. 
 • Leser UDs reiseinformasjon og reiseråd: UDs reiseinformasjon.
 • Orienter deg om nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade/konsulat) og ha kontaktinformasjon dit tilgjengelig.
 • Følger råd fra lokale myndigheter og vertsinstitusjonen.
 • Lagrer det lokale nødnummeret på telefonen din.
 • Setter deg inn i vilkårene til folketrygden og forsikringsselskapet ditt.
 • Setter deg inn i lokal skikk, kultur og sikkerhetssituasjon.

Ved unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.): Følg retningslinjer fra lokale styresmakter og informer den norske ambassaden/konsulatet om hvor du befinner deg! 

Husk å informere familien din i Norge dersom noe skulle skje og hold dem oppdatert på hvordan du har det.

HUSK: VIKTIGE NUMMER DU BØR LAGRE PÅ TELEFONEN DIN 

 • Lokalt nødnummer
 • UD sitt operative senter (åpent 24/7)
 • Nærmeste norske utenriksstasjon
 • Sjømannskirkens beredskapskontor
 • Alarmsentralen til ditt forsikringsselskap
 • Vertsinstitusjonen sitt kontaktnummer
 
FORSIKRING UNDER UTVEKSLING
Du må sette deg inn i regelverket som gjelder dit du skal reise, og finne ut hvilke forsikringer du må ha under utvekslingsoppholdet ditt. En studentforsikring er som regel en kombinasjon av reiseforsikring, helseforsikring, innboforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring.

 

Folketrygden

Du beholder medlemskapet i Folketrygden dersom du er norsk statsborger eller EØS-statsborger og mottar støtte fra Lånekassen. Medlemskapet i folketrygden gir deg rett til medisinsk behandling i utlandet.

NB! Folketrygden (Helfo) dekker som regel kun helsetjenester i etterkant av behandling, og dessuten ikke syketransport til et annet land for å få medisinsk behandling eller hjemtransport til Norge ved sykdom. Derfor trenger du studentforsikring i tillegg

Les mer her: Student i utlandet.

EU/EØS

Dersom du skal på utveksling i et EU/EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort (bestill her!). Det er et bevis på at du har rett til medisinsk hjelp på samme måte som landets egne innbyggere. Les mer om dette her: Student i EU/EØS og Sveits Husk! Du trenger likevel å tegne studentforsikring siden den gjelder mer enn helse.  

For noen land gjelder egne regler (Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Ungarn) - lenke.

Nødvendig med ekstra Helseforsikring ved studier utenfor EU/EØS

Dersom du skal på utveksling i et land utenfor EU/EØS, bør du sette deg godt inn i regelverket rundt helseforsikring spesielt. Les mer her: Studenter utenfor EU/EØS

I mange land utenfor Europa er det obligatorisk med egen helseforsikring - denne må gjerne kjøpes av anbefalte lokalt forsikringsselskap. Du får informasjon om det som kreves direkte fra din vertsinstitusjon. Det går an å søke fritak fra disse kravene ved å bevise hva slags dekning din norske studentforsikring og medlemskapet i folketrygden gir deg. Dokumentasjon på dekningsgrad ber du om å få fra ditt forsikringsbyrå.

Du som er EU/EØS-borger og får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil automatisk få et brev fra Helfo som inneholder generell informasjon om dine helserettigheter utenfor Norge. Informasjonen er den samme som du finner på nettsiden «Hva dekker utvidet stønad ved opphold i utlandet?». Informasjonsbrevet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. Det tar om lag 15 virkedager fra støtten er innvilget, til du mottar dette brevet. I perioder vil det kunne ta noe lengre tid.

Hvis du skal studere i Australia, kan du trenge informasjonsbrevet fra Folketrygden  for å søke studentvisum, siden norske studenter i Australia ikke trenger å kjøpe den ellers obligatoriske OSHC - en nasjonal helseforikring. 

Ikke norsk stats- eller EØS-borger? Reiser du uten støtte fra Lånekassen?

Dersom du ikke er norsk/EØS-borger, eller ikke mottar støtte fra Lånekassen, må du sende søknad til NAV om frivillig medlemskap i Folketrygden for tiden du er i utlandet.

Forsikringsmuligheter under utvekslingsoppholdet

Det finnes mange forsikringsselskaper som tilbyr studentforsikring for utvekslingsopphold.  Du må selv finne en forsikring du er fornøyd med. Husk at det ofte er en forutsetning at du er medlem av Folketrygden for at mange forsikringsordninger skal gjelde.

Sjekk også om du faller inn under vertsinstitusjonen/praksisstedets forsikringsordninger, eller de har egne krav til kjøp av forsikringer.

Dersom du skal på praksis i utlandet, er det viktig å påse at du er forsikret også når du er på jobb/på praksisstedet. Vær særlig oppmerksom på ansvarsforsikring og ulykkesforsikring. Ofte er denne dekningen basert på deg som privatperson og du er dermed ikke dekket når du er på jobb/på praksisstedet. Sørg derfor for å ha en forsikring som dekker ansvar for skade du kan forvolde på person eller eiendom også mens du er på jobb/på praksisstedet, i tillegg til å dekke ulykke som kan ramme deg mens du er på jobb/på praksisstedet.