Hvordan søke?

Vi anbefaler at du begynner planlegging av et utvekslingsopphold 6-12 måneder før utreise. På denne siden finner du informasjon om søknadsprosessen.

 

1. Intern søknad

Du søker om utveksling via SøknadsWeb.

Frist for å søke er 15. februar for høstsemesteret/hele studieåret, og 15. september for vårsemesteret. NB: Studenter i barnehagelærerutdanningen velger internasjonalt semester året før.

Når Avdeling for internasjonalisering har mottatt søknaden din og vurdert at du er kvalifisert for utveksling, kan du parallelt begynne å jobbe med forhåndsgodkjenning og ekstern søknad.

2. Forhåndsgodkjenning

Før du reiser på utveksling skal emnene du planlegger å ta i utlandet forhåndsgodkjennes av NLA Høgskolen. Forhåndsgodkjenningen innebærer at emnene du tar i utlandet kan godkjennes som en del av din grad ved NLA Høgskolen etter fullført utvekslingsperiode.

  • Om du skal ta valgfrie emner på utveksling, kan ikke emnene du tar i utlandet overlappe med emner du har tatt eller skal ta ved NLA. Emnene må også være på riktig faglig nivå.
  • Du forventes som regel å være fulltidsstudent når du er på utveksling. Lånekassen gir full støtte til fulltidsstudier og redusert støtte til deltidsstudier.
  • Det kan være lurt å få forhåndsgodkjent flere emner enn du faktisk skal ta, i tilfelle det skjer endringer etter at du er kommet til vertsinstitusjonen. Dersom du ender opp med å ta emner du ikke har søkt om forhåndsgodkjenning til, må du umiddelbart sende inn ny søknad.
  • Du må sjekke at start- og sluttdatoene ved vertsinstitusjonen passer med semestrene ved NLA. Om det er overlapp mellom semestrene ved vertsinstitusjonen og ved NLA, må dette avklares på forhånd.
  • Ta deg god tid til å tenke gjennom hvilke emner du ønsker å ta. Avd. for internasjonalisering hjelper gjerne med søknaden. Bestill en veiledningstime her.

Eget skjema brukes for søknad om forhåndsgodkjenning. Vedlagt til søknaden legger du emnebeskrivelser.

Fristene for å søke om forhåndsgodkjenning:
1. april for høstsemesteret
15. oktober for vårsemesteret

3. Ekstern søknad

Når du er vurdert kvalifisert for utveksling, sender NLA beskjed til vertsinstitusjonen om at du er nominert som utvekslingsstudent. Normalt sender vertsinstitusjonen deg en e-post eller en informasjonspakke med skjemaer som skal fylles ut og prosedyrer som skal følges. Hvilke skjemaer som brukes, prosedyrer og frister som gjelder varierer fra institusjon til institusjon. Noen institusjoner krever at du har bestått en engelsktest. Det er derfor avgjørende at du holder deg oppdatert på hva som gjelder for din søknad.

Til slutt må du sende opptaksbrevet (admission letter) fra vertsinstitusjonen til studieadministrasjonen ved NLA slik at du blir registrert som utvekslingsstudent.