Hvordan søke?

Vi anbefaler at du begynner planlegging av et utvekslingsopphold 6-12 måneder før utreise. Ta gjerne kontakt med Avdeling for internasjonalisering i en tidlig fase. Vi hjelper deg gjennom søknadsprosessen.

Det er følgende krav for å bli utvekslingsstudent:

  • Du må du være tatt opp på et gradsprogram (bachelor/master) ved NLA.
  • Bachelorstudenter og GLU-studenter må ha avlagt minimum 60 studiepoeng ved NLA før utreise. Studenter i 2-årige masterprogrammer må ha avlagt minimum 30 studiepoeng ved NLA før utreise.
  • Du bør ha gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Om du ikke oppfyller dette kravet, kan det fortsatt være mulig for deg å reise ut, men vi vil først ha en samtale med deg.
  • Du kan ikke være under særskilt skikkethetsvurdering (for lærerstudenter)

Noen av våre partnerinstitusjonene stiller ekstra krav, som for eksempel karakterkrav, språkkrav eller om kristent livssyn. Det er alltid vertsinstitusjonen som tar den endelige avgjørelsen om opptak.

Du finner mer informasjon i vår håndbok for utveksling.

 

1. Intern søknad

Du søker om utveksling via SøknadsWeb.

Frist for å søke er 1. februar for høstsemesteret/hele studieåret, og 1. oktober for vårsemesteret. Merk at programmet ditt kan ha egne frister. For eksempel barnehagelærerstudentene velger et internasjonalt semester innen 15. mars.

Når internasjonalt kontor har mottatt søknaden din og vurdert at du er kvalifisert for utveksling, kan du parallelt begynne å jobbe med forhåndsgodkjenning og ekstern søknad.

2. Forhåndsgodkjenning

Før du reiser på utveksling skal emnene du planlegger å ta i utlandet forhåndsgodkjennes av en faglig ansvarlig. Det forutsettes at du har satt deg inn i at universitetet/høgskolen har et fagtilbud og en semesterorganisering som passer inn i din studieplan på NLA. Utover dette må følgende være på plass for en forhåndsgodkjenning:

  • Studiene du skal ta i utlandet kan ikke overlappe med studier du allerede har tatt eller planlegger å ta ved NLA. Eneste unntaket er hvis det foreligger en avtale om at emnene du tar utenlands skal erstatte emner som undervises på NLA.
  • Emnene må være på riktig faglig nivå. I en god del land, deriblant USA, blir emner på førsteårsnivå ikke godkjent da de tilsvarer nivået til siste året på norsk videregående skole.
  • Du forventes å være fulltidsstudent (full credit load). Internasjonalt kontor bistår med informasjon om hvor mange credits/units/hours du er forventet å ta ved vertsinstitusjonen. Lånekassen gir kun støtte til fulltidsstudier.

Eget skjema brukes for søknad om forhåndsgodkjenning. Vedlagt til søknaden legger du emnebeskrivelser.

3. Ekstern søknad

Når du er vurdert kvalifisert for utveksling, sender NLA beskjed til vertsinstitusjonen om at du er nominert som utvekslingsstudent. Normalt sender vertsinstitusjonen deg en e-post eller en informasjonspakke med skjemaer som skal fylles ut og prosedyrer som skal følges. Hvilke skjemaer som brukes, prosedyrer og frister som gjelder varierer fra institusjon til institusjon. Noen institusjoner krever at du har bestått en engelsktest. Det er derfor avgjørende at du holder deg oppdatert på hva som gjelder for din søknad.

Til slutt må du sende opptaksbrevet (admission letter) fra vertsinstitusjonen til studieadministrasjonen ved NLA slik at du blir registrert som utvekslingsstudent.