Hva koster det?

Det finnes gode stipendordninger for utvekslingsstudier, både gjennom Lånekassen og Erasmus+-programmet.

Kostnadene med utveksling avhenger av hvor du vil reise. Noen steder må du betale skolepenger, men det finnes også flere steder med gratisplasser. På siden "Hvor kan jeg reise" finner du presentasjon av de enkelte partnerinstitusjonene med en oversikt over forventede kostnader. Prisene er med forbehold om endringer.

Som utvekslingsstudent slipper du å betale studieavgift til NLA Høgskolen, men du må betale semesteravgiften til studentsamskipnaden for å opprettholde studentstatus ved NLA.

Erasmus+

Om du reiser gjennom Erasmus+-programmet, betaler du ingen studieavgifter og du får Erasmus-stipend. Erasmus-stipendet kommer i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Stipendet utgjør 470/530 EUR i måneden:
530 EUR for de som reiser til Sverige, Danmark eller Finland.
470 EUR for andre land.

Fra høsten 2024 vil det bli innført et reisestipend i Erasmus-programmet som kommer i tillegg. Størrelsen på reisestipendet er avhengig av avstanden mellom ditt studiested i Norge og det utenlandske lærestedet.

Stipendet forutsetter at NLA har en gyldig Erasmus+-avtale med vertsinstitusjonen. NLA har Erasmus+-avtaler med universiteter i mange europeiske land. Les mer om Erasmus+ her.

Støtte fra Lånekassen

Som utvekslingsstudent kan du søke Lånekassen om støtte. Basisstøtten er lik for all høyere utdanning tatt på fulltid, enten det er i Norge eller i utlandet. Som utvekslingsstudent kan du i tillegg få reisestøtte*. Utover dette er det også mulig å søke om skolepengestøtte dersom du skal betale skolepenger i utlandet.

Sjekk på Lånekassens sider hvor mye støtte du kan få om du drar til nordiske land eller til land utenfor Norden. Du kan søke Lånekassen om støtte etter at du har fått opptaksbrev fra vertsinstitusjonen og du har fått forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

*For studenter som får reisestøtte gjennom Erasmus-programmet vil Lånekassens reisestøtte falle bort. Erasmus-reisestøtte gir deg mer penger enn Lånekassens reisestøtte.

Lånekassens språkstipend

Hvis du skal følge undervisning på et annet språk enn engelsk, svensk eller dansk, kan du få et språkstipend til å delta på et forberedende språkkurs. Les mer her

Noen land gir mer stipend

Hvis du drar på utveksling til Japan, Kina, Sør-Afrika eller Sør-Korea, får du studieåret 2024-25 hele 4277  kroner i måneden i tillegg til basislån og reisestøtte. Dette stipendet kan du få i inntil ti måneder. 

Andre stipendordninger

Informasjon om flere typer stipend finner du på nettsidene til ANSA. De har også samlet nyttige tips om finansiering av utenlandsopphold.

Lure ting å tenke på

Som utvekslingsstudent er det noen ekstra ting å tenke på. For eksempel må du regne med kostnader til nødvendige forsikringer. Om du reiser til land utenfor Europa hender det også at det å søke visum koster penger. 

Spesielt for USA 

Det er krav om god helseforsikring for alle som studerer i USA. Du må ha dette både for å få invilget visum og for å ha adgang til helsehjelp under oppholdet. Det er din vertsinstitusjon som informerer om hva slags forsikring de krever/anbefaler at du kjøper der i forbindelse med studiene. Disse varierer i pris, og unntaksvis kan man søke fritak om du selv har en studentforsikring som dekker like bra som den som tilbys der borte. Husk at kostnader forbundet med helseforsikring ikke nødvendigvis dekkes av basisstøtten fra Lånekassen. Det er veldig vanlig at studenter som velger å studere i USA må bruke egne midler for å understøtte studieoppholdet sitt der.