Hva koster det?

Det finnes gode stipendordninger for utvekslingsstudier, både gjennom Lånekassen og Erasmus+-programmet.

Kostnadene med utveksling avhenger av hvor du vil reise. Noen steder må du betale skolepenger, men det finnes også flere steder med gratisplasser. På siden "Hvor kan jeg reise" finner du presentasjon av de enkelte partnerinstitusjonene med en oversikt over forventede kostnader. Prisene er med forbehold om endringer.

Som utvekslingsstudent slipper du å betale studieavgift til NLA Høgskolen, men du må betale semesteravgiften til studentsamskipnaden for å opprettholde studentstatus ved NLA.

Erasmus+

Om du reiser gjennom det europeiske Erasmus+-programmet, betaler du ingen studieavgifter og du får også et ekstra stipend. Erasmus+-stipendet kommer i tillegg til støtten fra Lånekassen. Stipendet utgjør 410-460 EUR i måneden (460 for de som reiser til Sverige, Danmark eller Finland; 410 for andre land). Stipendet forutsetter at NLA har en gyldig Erasmus+-avtale med vertsinstitusjonen. NLA har Erasmus+-avtaler med universiteter i mange europeiske land. Alle våre europeiske avtaler, med unntak av Storbritannia, Irland og Italia, er Erasmus+-avtaler. Les mer om Erasmus+ her.

Støtte fra Lånekassen

Som utvekslingsstudent kan du søke Lånekassen om støtte. Basisstøtten er lik for all høyere utdanning tatt på fulltid, enten det er i Norge eller i utlandet. Som utvekslingsstudent kan du i tillegg få reisestøtte. Utover dette er det også mulig å søke om skolepengestøtte dersom du skal betale skolepenger i utlandet.

Sjekk på Lånekassens sider hvor mye støtte du kan få om du drar til nordiske land eller til land utenfor Norden. Du kan søke Lånekassen om støtte etter at du har fått opptaksbrev fra vertsinstitusjonen og du har fått forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.

Lånekassens språkstipend

Hvis du skal følge undervisning på et annet språk enn engelsk, svensk eller dansk, kan du få et språkstipend til å delta på et forberedende språkkurs. Les mer her

Andre stipendordninger

Informasjon om flere typer stipend finner du på nettsidene til ANSA. De har også samlet nyttige tips om finansiering av utenlandsopphold.

Lure ting å tenke på

Som utvekslingsstudent er det noen ekstra ting å tenke på. For eksempel må du regne med kostnader til nødvendige forsikringer, og kanskje til koronatesting og karantene. Om du reiser til land utenfor Europa hender det også at det å søke visum koster penger. For mer informasjon anbefaler vi at du leser NLA sin Håndbok for utveksling