Utenlandspraksis

Et praksisopphold støttet av Erasmus+ kan gjennomføres som en del av graden din, på sommeren eller umiddelbart etter fullført grad.

Du kan få støtte til et praksisopphold i Europa i løpet av studietiden eller umiddelbart etter fullført grad.

Erasmus+-programmet gir støtte til utenlandspraksis i EU-land, Island, Liechtenstein, Serbia, Nord-Makedonia eller Tyrkia. For å få Erasmus+-stipend, skal praksisoppholdet vare i 2-12 måneder.

Du må selv finne praksisplassen i utlandet. Praksisplasser kan være bedrifter, offentlige etater eller ulike organisasjoner, for eksempel sjømannskirker eller ambassader.

Stipendbeløpet er avhengig av hvor du reiser:

Danmark, Sverige, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg: 610 EUR i måneden.
Andre Erasmus+-programland: 560 EUR i måneden.

Søknadene behandles fortløpende. Dersom du skal på utenlandspraksis etter fullført grad, må du søke i god tid før du er ferdig med studiet.

Om du har spørsmål om Erasmus+-praksis, ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering på epost international@nla.no

Se etter utlysninger på www.erasmusintern.org eller på regjeringen sin nettside for studentpraktikantordninger.