Griffith University

Opplev den tropiske solskinnstaten i Australia med sitt rike biomangfold og verdens største korallrev. Griffith University tilbyr studier av høy kvalitet, og universitetet er ranket blant de beste 2% i verden.

Om studiestedet

Griffith University ligger på den australske østkysten, med 5 campuser fordelt mellom byene Gold Coast og Brisbane i delstaten Queensland. Universitetet har ca. 50 000 studenter, hvor 8 500 av dem er internasjonale studenter. Den største campusen ligger i Gold Coast, og de fleste studentene bor enten i Brisbane eller i Gold Coast.

Queensland er kjent som solskinnstaten for dets gode vær. Delstaten har et rikt fauna og har de eneste tropiske regnskogsområdene på kontinentet. Langs kysten finner du også "Great Barrier Reef", verdens største korallrev!

Studieåret

Griffith University har et trisemester system. 1. trisemester varer fra feb/mars til juni, 2. trisemester fra juli til oktober og 3. trisemester fra november til februar.

Studiepoeng og emner

Avtalen med Griffith University er åpen for alle NLA-studenter. Griffith tilbyr blant annet emner innenfor psykologi, pedagogikk, humanistiske fag, journalistikk, kommunikasjon, film, økonomi, idrett, kriminologi osv. Griffith har høy kompetanse bl.a. innen autisme og "Islam-West relations". Du finner alle emnene de tilbyr her

Du må ta minst 4 emner på 10 Griffith credits. 40 credits tilsvarer 30 norske studiepoeng. Første tall på emnekoden indikerer nivået. Emnene hvor koden starter med 1 eller 2 er mest egnet for internasjonale studenter (på bachelornivå), men om du har tidligere kjennskap til fagområdet, kan det også være mulig å velge emner på høyere nivå.

Ønsker du å få praktisk erfaring, kan du velge "Community internship" som ett av emnene. Dette innebærer å være med i et prosjekt i lokalsamfunnet.

Du kan ta et spesialisert trisemester og motta et sertifikat ved å velge 3 emner innenfor ett fagområde.

Opptakskrav / språktest

Griffith University krever ikke en engelsktest dersom søkeren har karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole. Vitnemålet må ikke være mer enn 5 år gammelt.

Skolepenger

NLA-studenter får 10% rabatt på studieavgiften. Ett trimester med rabatten koster ca. 9.120 AUD. 500 AUD av dette betales som forskudd/depositum når du takker ja til tilbud om studieplass. 

Det er mulig å få finansering gjennom Lånekassen. Les mer om økonomisk støtte her.

Prisene for skolepenger og bolig er veiledende, og kan endre seg fra år til år. Ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering for oppdaterte priser.

Bolig

Alle 5 campusene ligger i nærheten av Brisbane eller Gold Coast. Det er mulig å søke bolig gjennom Griffith University, men mange internasjonale studenter velger å leie privat.