Hva tjener en lærer?

Lurer du på hva du vil tjene som grunnskolelærer?

Lønnen for en grunnskolelærer i Norge kan variere en god del og er avhengig av flere faktorer som dreier seg både om utdanning og ansiennitet. Ifølge Utdanning.no tjener en grunnskolelærer i gjennomsnitt 596 500 kr i året og en lektor 640 000.

Her kan du lese mer om grunnskolelærerutdanningen og her søker du på studiet.

Du kan lese mer om lønnsstatistikken for grunnskolelærer og lektorer på på Utdanning.no. Du kan også se på denne lønnsstatistikken fra Utdanningsdirektoratet og finne ditt fylke.