De viktige estetiske fagene i skolen

Å la elever få å utvikle seg gjennom kreativitet og fri fantasi er en god investering i deres skolehverdag og fremtid.

– Et av de aller viktigste fagene i skolen er kunstfaget, slår Anne Guro Schmidt Antun fast. Å la elever få å utvikle seg gjennom kreativitet og fri fantasi er en god investering i deres skolehverdag og fremtid, fortsetter hun. Antun forklarer at på fagspråket blir kunstfagene ofte kalt de praktisk-estetiske fagene, og de dekker både kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikk.

IMG_8835.jpg
Det viktige kunstfaget: førstelektor Anne Guro Schmidt Antun

– Hvorfor er kunstfagene så viktige for elevene?

– Fordi elevene skal lære seg selv å kjenne som håndverkere, designere og kunstnere, og da må de også bli introdusert for faget, forklarer Irene Fanebust Eknes. 

Både Antun og Fanebust er nyslåtte førstelektorer i nettopp kunst og håndverk ved NLA Høgskolens lærerutdanning, og de har begge et sterkt engasjement, naturlig nok, for kunstfagene i skolen. Antun forklarer at det dreier seg om å lære et håndverk, bruk av redskaper og teknikker. Men faget dreier seg også om design og ideutvikling, og en forståelse for estetiske læringsprosesser.

– Kunst og håndverk er ikke et aktivitetsfag, men et fag du skal utvikle deg i, legger Antun til. Her viser hun til Ludvigsen-utvalget (2015) som skriver: «Eleven skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang», som en del av skolens samfunnsoppdrag. Og at de estetiske fagene svarer på nettopp det, er begge førstelektorene sant enige om.

IMG_8839.jpg

I kunstfaget må du ha evne til å kommunisere et budskap på ulike måter: førstelektor Irene Fanebust Eknes.

Ferskvare

Både Eknes og Antun er opptatt av å være utøvende praktikere og kunstnere, selv om det primært er undervisning og forskning de arbeider med på NLAs lærerutdanning.

– Vi driver jo med ferskvare, forklarer Eknes. Hun forteller videre at de hele tiden må arbeide utøvende og være i de samme skapende prosessene som studentene er i.

– Vi må kjenne på utfordringer gjennom empirisk forskning. Å tåle å stå i ubehaget, og tørre å utforske løsninger gjennom å prøve og feile. Dette er viktige prosesser å gå gjennom for ens egen utvikling.  

– Hvorfor dette ubehaget?

–Jo, fordi estetiske skaperproseser er prosesser du ikke vet svaret på. Det er god forskning på ordentlig vis. Dersom du følger en oppskrift så vet du hvor du skal. Men i kunst og håndverk skal du være i dette skapende rommet hvor du ikke  helt vet hvor det ender, forklarer Antun.

– Og ting tar tid. Det er denne ekstra innsatsen du gir som gjør at du utvikler deg, legger Eknes til.

Forsket på egen undervisning

Eknes har forsket på egen undervisning og utvikling av transformativ kompetanse hos lærerstudenter i kunst og håndverk, gjennom samskapende læringsformer. Prosjektet var del av et DeKomp-samarbeid med Læringslaben på NLA og VilVite-senteret i Bergen, forteller hun.

– Vi utfordret blant annet studentene til å utvikle et kurs for lærere om animasjon til  en digital skaperkonferanse, samtidig som de selv utforsket grunnleggende ferdigheter om samme tema.  Det er viktig å utfordre studentene  på noe som de ikke vet det ferdige svaret på. Og fortell meg et yrke hvor ikke denne egenskapen er nødvendig, utfyller Antun.

Kommunikasjon i kunst og håndverk

Antun og Eknes forklarer at kunst og håndverk også krever kommunikasjonsferdigheter.

– I kunstfaget må du må ha evne til å kommunisere et budskap på ulike måter. Enten gjennom bilder, tekst, gjenstander eller en kombinasjon av disse. Dette er en viktig kompetanse som har blitt aktualisert i dagens samfunn ved blant annet sosiale medier som i stor grad har visuelle presentasjoner. Antun forklarer videre at studentene arbeider med fire kjerneelement: håndverkferdigheter, visuell kommunikasjon, kulturforståelse og skapende prosesser som kunst og designprosesser.

IMG_8664.jpg
Studentarbeid i keramikk.

NLA Høgskolen tilbyr lærerutdanning både i Bergen og Oslo. Har kan du leser mer om grunnskolelærerutdanningen.