Overflytting GLU master

Er du student ved en annen utdanningsinstitusjon, men ønsker å studere grunnskolelærerutdanning ved NLA Høgskolen, må du sende en formell søknad om overflytting.

Overflytting grunnskolelærer fra annen høgskole

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

  • Karakterutskrift som viser hvilke eksamener og praksisperioder som er bestått
  • Bekreftelse på aktiv studierett og oversikt over emner og praksis som tas inneværende semester
  • Ved evt opptak må du levere ny politiattest

Forutsetning for å få overflytting til NLA:

  • Søker skal være kvalifisert for overflytting til det studieåret det blir søkt overflytting til
  • Sammenfallende studiemodell med NLA
  • Ledig studieplass

Her er skjema for å søke om overflytting til vår grunnskolelærerutdanning.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe

Spørsmål?

Profile Image
Anja Underhaug Gjerde
Plassleder studieadministrasjonen

Spørsmål?

Profile Image
Jorunn Bernssen
Studiekonsulent

Har du spørsmål?

Profile Image
Karen Veslemøy Lemvik
Studiekonsulent i Oslo