Overflytting

Overflytting til fra årsstudium til bachelorstudium innen samme fagområde

Dersom du har aktiv studierett på et årsstudium ved NLA og ønsker å ta bachelorstudium innen samme fagområde, vil du kunne søke om opptak til bachelorgraden via lokal søknadsweb i årsstudiets andre semester. Ordningen gjelder følgende bachelorstudier:

  • Bachelor i interkulturell forståelse, Bergen
  • Bachelor i interkulturell forståelse, Kristiansand
  • Bachelor i pedagogikk
  • Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
  • Bachelor i praktisk teologi og ledelse, Bergen
  • Bachelor i praktisk teologi og ledelse, Oslo
  • Bachelor i journalistikk

I 2023 åpner Søknadsweb for søknader om overflytting i mars, og søknadsfristen er 15. april.

Overflytting knyttet til Hauge School of Management

Overflytting kan bare innvilges dersom det er ledige studieplasser. Ved flere kvalifiserte søkere enn ledige studieplasser, vil det være karakterer fra første studieår som teller.

Les mer om overflytting under.

Fra IL til ØKADM

Søknadsfrist: 1. desember i studentens andre studieår.

Studenter som søker om overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon må fylle følgende to krav:

1. ha fullført og bestått første studieår.

2. enten: oppfylle poenggrensen for opptak til bachelor i økonomi og administrasjon ved opptaket i Samordna opptak det året vedkommende fikk opptak til bachelor i innovasjon og ledelse eller senere år.

eller: ha oppnådd minimum karakteren C i HSM105 Grunnleggende bedriftsøkonomi og HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi.

Eventuell overflytting skjer i fjerde semester. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2022 for studentkull fra og med 2021.

Skjema for overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon finner du her

Fra ØKADM til IL

Søknadsfrist: 1. desember i studentens andre studieår.

Studenter som søker om overflytting fra bachelor i innovasjon og ledelse til bachelor i økonomi og administrasjon må fylle følgende krav:

1. ha fullført og bestått første studieår.

Eventuell overflytting skjer i fjerde semester. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2022 for studentkull fra og med 2021.

Skjema for overflytting fra  bachelor i økonomi og administrasjon til bachelor i innovasjon og ledelse finner du her

Mellom studiested

Søknadsfrist - 15.april i studentens første eller andre år

Studenter som søker om overflytting mellom studiestedene Oslo og Kristiansand, må fylle følgende krav:

For overflytting etter første studieår: alle emner fra første semester må være fullført og bestått.

For overflytting etter andre studieår: alle emner fra første studieår må være fullført og bestått.

Ved eventuell ny/utsatt eksamen kan det bli nødvendig å avlegge eksamen på opprinnelig studiested.

Eventuell overflytting kan innvilges tidligst etter første studieår og skjer 1.august i andre eller tredje studieår. Kriterier for overflytting gjelder fra høst 2022 for studentkull fra og med 2021.

Skjema for overflytting fra mellom studiested finner du her

 

Overflytting til grunnskolelærerutdanning ved NLA Høgskolen

Er du student ved en annen utdanningsinstitusjon, men ønsker å fortsette grunnskolelærerutdanningen din ved NLA Høgskolen, må du sende en formell søknad om overflytting.

Søknadsfrist: 15. april.

Retningslinjer og søknadsskjema for overflytting til femårig GLU finner du her.

Retningslinjer og søknadsskjema til 4. studieår i tidligere fireårig GLU finner du her.

Er du grunnskolelærerstudent ved et av NLA sine studiesteder, og ønsker overflytting til det andre studiestedet, søker du via dette nettskjemaet.

Ved ledig kapasitet er intern overflytting mulig fra fullført første studieår, frem til start på femte studieår. Overflytting skjer alltid fra 01.08.

Overflytting til barnehagelærerutdanning ved NLA Høgskolen

Er du student ved en annen utdanningsinstitusjon, men ønsker å fortsette barnehagelærerutdanningen din ved NLA Høgskolen, kan du sende en formell søknad om overflytting.

Søknadsfrist: 15. april.

Retningslinjer og søknadsskjema for overflytting til barnehagelærerutdanningen finner du her.

Overflyttingsstudenter vil få tilbud om plass på fordypingsfag med ledig kapasitet etter at interne studenter har valgt. 

Overgang mellom studieprogram

  • Tidligere studenter på studieprogram for Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, kan søke om overgang til Barnehagelærerutdanningen ved NLA. Fyll ut og send inn dette skjemaet. Ta også kontakt med studieveileder, for orientering om mulig tidspunkt for oppstart. 
  • Tidligere studenter på studieprogram for Førskolelærerutdanning vil ikke kunne søke overgang til Barnehagelærerutdanningen ved NLA, da emnene fra Førskolelærerutdanningen ikke lenger kan regnes som tilsvarende til emner på Barnehagelærerutdanningen.