Overflytting 4-årig GLU

Informasjonen på denne siden gjelder fullføring av 4-årig grunnskolelærerutdanning (under utfasing).

Den 4-årige grunnskolelærerutdanningen er nå under utfasing. Dersom du kun mangler 4. studieår for å få vitnemål, har du muligheten å søke NLA Høgskolen for å fullføre påbegynt utdanning.

Nasjonal frist for å fullføre 4-årig grunnskolelærerutdanning er 31.12.2023.

Krav:

Den obligatoriske delen av utdanningen (1.–3. studieår) må være bestått tidligere.

Søknadskjema finner du her.

Dette må du ha med i søknaden:

 • Oversikt over studieprogrammet (studieprogramplan) ved høgskolen/universitetet du kommer fra.
 • Gyldig dokumentasjon (karakterutskrift) på eksamener og praksis som er bestått.

Søknadsfrist er 15. april (opptak kan skje etter søknadsfrist hvis vi har ledige plasser).

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe:

Spørsmål?

Profile Image
Jorunn Bernssen
Studiekonsulent

Spørsmål?

Profile Image
Anja Underhaug Gjerde
Plassleder studieadministrasjonen

 

Ved NLA Høgskolen i Bergen tilbyr vi følgende fag 4. studieår

 

1.-7.trinn og 5.-10. trinn:

 • Musikk 1 (30 sp høst)
 • Musikk 2 (30 sp vår)
 • Kunst og håndverk 1 (30 sp høst)
 • Kunst og håndverk 2 (30 sp vår)
 • Naturfag 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Naturfag 2 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • KRLE 1 (30 sp høst)
 • KRLE 2 (30 sp vår)
 • Profesjonsrettet pedagogikk (skolerelevant fag 30 sp høst)
 • IKT (skolerelevant fag 30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Samfunnsfag 1 (30 sp høst)
 • Kroppsøving 1 (30 sp høst)

Kun for 5.-10.trinn:

 • Norsk 1 (30 sp over to semester, samlingsbasert)
 • Norsk 2 (30 sp over to semester, samlingsbasert). Kan tas parallelt med Norsk 1
 • Matematikk 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Matematikk 2 (30 sp over to semester, delvis nettbasert. Med samlinger. Forutsetter bestått Ma1 5-10)
 • Samfunnsfag 2 (30 sp vår)
 • Kroppsøving 2 (30 sp vår)

Det vil også være mulig å søke enkeltemner i innenfor religion, interkulturell forståelse eller pedagogikk. Undervisningen i disse emnene foregår i Sandviken.

En kan kun ha 30 sp «skolerelevante» fag på vitnemålet, slik at evt enkeltemner må være innen samme faggruppe og telle minst 30 sp til sammen.

Sørg alltid for å få en forhåndsgodkjenning av 4.studieår fra den institusjonen som skal skrive ut vitnemål.