Det er gøy å se elevene blomstre!

Eirin Fotland elsker å være grunnskolelærer. Hun er tidligere NLA-student og jobber nå som kontaktlærer for en 3. klasse i Bergen.

– Det er mange ting jeg liker ved å være lærer. Jeg synes det er gøy å undervise, se engasjementet og se mestring blant elevene – å se dem blomstre! Det motiverer meg virkelig, sier den sprudlende bergenseren.

Bygger bevisst relasjonen med den enkelte elev

Eirin Fotland forteller engasjert om hvordan hun aktivt jobber med å se hver enkelt elev. Hun henviser også til forskning som viser at elever som føler seg likt av læreren, leser bedre.

– Det syns jeg er kjempespennende, for da er det små ting jeg kan gjøre, som får dem til å blomstre enda mer. Noen ganger stiller jeg oppfølgingsspørsmål til en elev som jeg for eksempel vet har spilt en basketkamp i helgen og spør hvordan det gikk. Da føler de at læreren er interessert i meg og liker meg. Og for eksempel vet jeg at mange i klassen er glad i Erling Braut Haaland, så da kan vi snakke litt om det eller se videoer når han scorer mål. Da blir elevene møtt på sitt interessefelt, føler at jeg er interessert i det samme som dem og det bygger relasjonen mellom meg og elevene, forklarer hun.

_DSC8604.jpg

Trygghet er det aller viktigste

På småskolen skal barna lære å lese, skrive og regne, men Eirin er overbevist om at å føle seg trygg i klasserommet er noe av det viktigste.

–Jeg tror at det vi på småskolen kan lære dem, som får mest ringvirkninger, er at de lærer seg at her er det trygt å være, her blir jeg likt og her er jeg en viktig brikke i klassen. Det kan være vanskelig å lære hvis man ikke føler seg trygg, sier hun.

En stor oppgave å se hver enkelt

Å se hver enkelt i en klasse på 25 elever er åpenbart utfordrende. At spørsmålet om voksentetthet stadig kommer opp i samfunnsdebatten er ikke så rart når de fleste lærere står med dette ansvaret alene. Eirin er heldig og jobber på en skole der de ofte har flere lærere i hver klasse, men selv da er det ikke alltid lett.

– Det er jo en kjempestor oppgave. Elevene har også rett på tilpasset undervisning og da er voksentettheten viktig. I pedagogikken ligger det som en grunnleggende faktor at man skal skape et trygt klassemiljø for å oppnå god læring. Og jeg ser jo hele tiden hvor tett trivsel og læring henger sammen. Hvis noen har hatt et vanskelig friminutt, tar de det med seg inn i klasserommet og det preger resten av timen. Derfor er voksentetthet viktig, slik at vi har nok ressurser til både å tilrettelegge for tilpasset undervisning, og ta tak i det som rører seg i klasserommet, forteller Eirin.

Veien til jobb etter studiet

Eirin var ferdig utdannet ved NLA Høgskolen i 2018 og fortsatte med spesialpedagogikk før hun begynte å jobbe.

–Jeg snakket med en venninne som jobbet på en skole og spurte om de trengte vikarer. Det syns jeg var en fin start. Etter hvert trengte de en som kunne tenke seg å jobbe i 1. klasse, og det hadde jeg veldig lyst til, forteller Eirin.

At hun havnet akkurat der, var tilfeldig, men det var ikke tilfeldig at hun ble værende.

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Ikke fordi hver dag er lett, det er mange utfordringer i en skolehverdag og det er til tider krevende å være lærer. Men vi i kollegiet jobber bra sammen, vi hjelper hverandre så godt vi kan. Derfor er jeg så takknemlig for å få jobbe akkurat der jeg jobber, sier Eirin.

_DSC8578 copy.jpg

Praksissjokket

Det er en overgang å gå fra å være student til å jobbe som lærer, selv om lærerutdanningen inneholder mange uker med praksis. Dette er kjent som «praksissjokket».

– I praksis er det flere voksne, men plutselig står du alene. Man skal møte alle de behovene som er i en klasse, og man har ikke lenger medstudenter eller veileder. Man lærer jo ikke alt på studiet, det er veldig mye man lærer når man begynner å jobbe. Men da er det jo viktig at man tør å spørre kollegaer og ledelsen, sier Eirin.

Visste du alltid at det var lærer du ville bli?

–Nei. Det var først da jeg var i praksis at jeg merket at det var veldig gøy og givende. Da først tenkte jeg at dette kan være en jobb jeg kan trives med og som jeg tror kommer til å bli kjekk. Det er jo ikke alltid jeg føler at jeg får til alt jeg har lyst til i en travel hverdag, men jeg tenker at alt ikke trenger å være perfekt, svarer hun.

Gode minner fra studietiden

Eirin valgte å studere til å bli lærer ved NLA Høgskolen etter å ha fått det anbefalt fra flere venner. Hun har gode minner fra studietiden og har fått venner for livet.

–Det er jo mye friere å være student. Det å sitte å ta imot, det er jo litt godt inni mellom, i motsetning til å hele tiden være den som står der foran og underviser, sier hun.

Mer praksis i studietiden

Rent faglig har Eirin tatt med seg mye konkret fra studietiden inn i yrkeslivet, og hun mener også at mye av kunnskapen kom fra praksisperiodene.

– Praksis er jo noe jeg syns var veldig bra, som vi gjerne kunne hatt mye mer av. I praksis fikk vi testet ut kunnskap, se hvordan lærere jobber og se deres metoder. Det var veldig nyttig. Det er flere temaer jeg gjerne skulle lært mer om. Når man kommer ut i jobb ser man virkelig at man ikke er ferdig utlært. Jeg kunne tenke meg å studere mer når jeg har fått litt mer erfaring fra klasserommet, sier hun.

Hva vil du si til de som vurderer læreryrket?

–Til deg som er glad i mennesker, liker å formidle og undervise og som vil se andre blomstre, er læreryrket ypperlig. Hver dag er utfordrende og meningsfull. Det å heie på barn og ungdommer og gi dem en trygg skolehverdag, tror jeg gir mange positive ringvirkninger i samfunnet vårt. Det tenker jeg er en meningsfull jobb å gå til.