Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet
  • Bergen og Oslo, nettbasert
  • Videreutdanning, deltid
  • 30 studiepoeng per emne
  • Høst
1. mars Søk opptak
Strategien «Kompetanse for kvalitet» gir deg som lærer tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025.

For mer informasjon, samt å søke opptak til UDIR innen 1. mars, les her

NLA Høgskolen har følgende studietilbud under satsingen kompetanse for kvalitet 2019-2020

Hva lærer du?

Videreutdanningen gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Studiet skal styrke deg som lærer, og bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen. Studietilbudene er av høy faglig kvalitet og undervisningen er knyttet til ditt daglige arbeid i skolen. NLA Høgskolen legger stor vekt på faglig dybdeforståelse og studiene gir et innblikk i aktuell fagdidaktisk forskning. Yrkespraksisen din brukes som både refleksjons og øvingsarena.

Studiets oppbygging

Ved NLA Høgskolen kombinerer vi fjernstudium med digital studieaktivitet og noen fysiske samlinger i Bergen. Dette gir fleksibilitet til den enkelte studenten samtidig som det legger et grunnlag for å bygge et godt læringsmiljø og fører til rikere kommunikasjon mellom studentene og lærerne. Vi har et godt tilbud om individuell veiledning.

Praktisk informasjon

Ønsker du som lærer å delta kan du søke om å få ta videreutdanning. Ordningen skal bidra til at lærere får formell kompetanse i undervisningsfagene sine. Du kan søke dersom du ikke har noe fordypning i faget fra tidligere, eller om du allerede har en del fordypning. Ta gjerne en kontakt med studieadministrasjonen vår, hvis du har spørsmål om opptakskrav eller overlappende kompetanse.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbudene som er presentert lenger oppe på denne siden, og for å delta på NLAs andre studietilbud som gir kompetanse i undervisningsfag. For KFK-tilbudene holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet.

For andre studietilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen hos Utdanningsdirektoratet. Oppgi at du søker under denne ordningen i søknaden.

Søknadsperiode 1. februar til 1. mars. Husk å krysse av for om du ønsker vikarordning eller stipendordning.

Etter søknadsfristen sender utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeiere (kommune, fylkeskommune, private eiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres.

Hvis du oppfyller opptakskravene, men ikke har blitt tatt opp gjennom Udir og skoleeier, kan du søke direkte til NLA Høgskolen. Vi kan ta opp kvalifiserte lærere dersom vi har ledig kapasitet når Udir har fordelt studieplasser. Søkere til ledige studieplasser kan ikke søke om økonomisk støtte fra Udir, og trenger ikke å være ansatt som lærer i studieperioden. Ta direkte og uforpliktende kontakt med studieadministrasjonen hvis du vurderer å søke selv. Det åpnes for søknad til ledig studieplass 1. mai.