Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning
  • Bergen
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Praksis: 100 dager
  • Start: høst
Frist 15. april Søk opptak
Ved å ta barnehagelærerutdanning i Bergen vil du kunne bli en barnehagelærer eller pedagogisk leder som tilrettelegger for omsorg, lek og læring. Gjennom din ledelse engasjerer og motiverer du til utvikling i trygge omgivelser. Din kunnskap, trygghet og kompetanse er grunnlaget for livslang læring.

Om utdanningen:
Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsbachelor, og kvalifiserer deg til å jobbe som pedagog og leder i barnehagen. Gjennom et praksisnært studium vil du få den kunnskapen og de verktøyene du trenger. Tett oppfølging, profesjonsveiledning, inspirerende lærere og gode utearealer kjennetegner vår barnehagelærerutdanning. Vårt inkluderende studiemiljø gir gode rammer for din utvikling mot en yrkeskarriere.

Hva lærer du?
Hverdagen i barnehagen er allsidig, og derfor er utdanningen tverrfaglig. Dette bidrar til at du får en helhetlig forståelse av barnet, dets utvikling og barnehagens innhold og mandat. Du får leder- og veiledningskompetanse, faglig og estetisk kompetanse, kunnskap om barns utvikling og mulighet til å ha fire uker praksis i utlandet. Gjennom studiet vil du lære å tilrettelegge for omsorg, lek, utforsking og læring i barnehagen.   

Hvor kan du få jobb?
Som barnehagelærer kan du arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.

Oppbygging
Arbeidsformene i utdanningen er basisgrupper, seminarer og forelesninger. Basisgruppene består av fem til åtte studenter og en lærer som veileder. Der vil det bli jobbet med yrkesnære problemstillinger med ulike temaer.

På barnehagelærerutdanningen på NLA Høgskolen gjennomføres profesjonssamtaler mellom student og veileder. Der får du hjelp til å sette ord på og vurdere inntrykk og erfaringer fra undervisning og praksis.

Overflytting
Studerer du barnehagelærerutdanning ved en annen høgskole, kan du søke om overflytting til NLA Høgskolen til 3. studieår. Det forutsettes at du har bestått alle eksamener og praksis 1. og 2. studieår.

Overflyttingsstudenter får tilbud om plass på fordypningsfag med ledig kapasitet etter at interne studenter har valgt. Frist for å søke overflytting er 15. april. Søknadsskjema laster du ned her. 

Se også: Retningslinjer for overflytting til barnehagelærarutdanning - NLA 

Videre studier
Barnehagelærerutdanningen vil, avhengig av valg av fordypningsemne, kvalifisere for mastergradsstudier i pedagogikk ved NLA Høgskolen eller for nyetablerte profesjonsmastere. Det er mange aktuelle videreutdanninger, som for eksempel styrerskole, ledelse, spesialpedagogikk og spesialisering innenfor forskjellige relevante fag. 

Utveksling 
Ta utfordringen med et semester i utlandet! Du vil få oppleve en annen kultur, spennende akademiske miljøer og få venner fra hele verden. På denne lenken kan du lese mer om utveksling.