Fem gode grunner for å bli barnehagelærer!

Er du glad i barn, og er du interessert i en jobb der du kan være aktiv og leken? Da bør du vurdere barnehagelæreryrket.

Ved å ta barnehagelærerutdanning kan du bli pedagogisk leder eller pedagog i barnehagen som tilrettelegger for omsorg, lek og læring. Du kan bety noe viktig for barna i en spesielt viktig del av deres liv, og du får en meningsfull og samfunnsnyttig yrke.

Her er fem grunner til å velge barnehagelæreryrket:

  • Du kan bidra til å skape trygge omgivelser for barna. Gjennom studiene blir du rustet med kunnskap, trygghet og kompetanse som danner grunnlaget for barnas syn på seg selv og omgivelsene, og livslang læring.

  • Barnehagelærerstudiet er en treårig bachelorutdanning, så du kommer raskt ut i jobb. Gjennom studiet har du også mye praksis ute i barnehager – minst 100 dager.

  • Du får en variert arbeidshverdag med mye lek og moro, og mye omsorg. Du har stor frihet innenfor rammeplanene for barnehagen til å være med å forme en god barnehagedag for barna og det er en utdanning med stor fleksibilitet.

  • Det er behov for deg og din kompetanse i barnehagen. Du kan bruke dine egne interessefelt innenfor for eksempel friluftsliv, musikk, kunst eller litteratur for å gi barna unike opplevelser og følelse av mestring.

  • Som barnehagelærer er du ofte den første voksenpersonen barna knytter seg til utenfor familien. Alle barn er ulike, og alle kommer til barnehagen med sine egne behov for omsorg og veiledning.

Studier på NLA Høgskolen

Velger du barnehagelærerstudier ved NLA kommer det en grunn nummer seks: Du får studere i en av Norges beste studiebyer, Bergen. Les mer om studiet her.

Deltidsstudier

Jobber du i barnehage og ønsker å lære mer og formalisere allerede opparbeidet kompetanse, kan du ta nett- og samlingsbaserte studier. Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanng går over fire år. Det er krav til 100 dager praksis i barnehage, og to av praksisperiodene blir gjennomført i egen barnehage. Dette studiet tilbys både i Oslo og Bergen.