Derfor trives så mange med å jobbe i barnehage!

De aller fleste ønsker seg en hverdag hvor man gleder seg til å gå på jobb om morgenen. Mange barnehagelærere har det sånn!

En viktig grunn til at mange trives med å jobbe i barnehage, er at de opplever det meningsfullt å jobbe med barn. Barnehageansatte er ofte de første utenfor kjernefamilien som barna knytter seg til, og er derfor med på å legge for sosialisering og samhandling. Det å se barn utforske verden, utvikle vennskap og lære grunnleggende ferdigheter, gir ansatte en daglig dose av glede og mestring. De får være rollemodeller som kan veilede gjennom utfordringer, og det kan gi tilfredsstillelse som overgår det rent faglige. 

Leken hverdag

Som barnehagelærer får du mulighet til å leke i arbeidstiden! Lek er ikke bare en morsom aktivitet, det er en viktig del av barns læring og utvikling. Gjennom leken får barnehagelæreren en meningsfull interaksjon med barna. Barnehageansatte får være med å legge til rette for lekens magi, hvor barna lærer å samhandle, uttrykke seg kreativt og utvikle viktige sosiale ferdigheter.

Mye av lekingen i barnehagen skjer ute på lekeplassen og i naturen. Mange barnehageansatte setter pris på det privilegiet det er å tilbringe mye av dagen utendørs i frisk luft, i skiftende årstider og vær.

Fellesskap

Et annen grunn til at mange trives i barnehagemiljøet, er det sterke fellesskapet blant de ansatte. Arbeidsmiljøet preges ofte av at man samarbeider og støtter hverandre i det felles målet om å gi barna en best mulig start på livet. Dette fellesskapet skaper i mange tilfeller en positiv atmosfære som gjør arbeidsdagen givende og gir ansatte en følelse av tilhørighet.

Barnehagelærer på NLA

Vil du bli barnehagelærer? NLA Høgskolen har barnehagelærerutdanning både i Bergen og Oslo. 
Les mer om barnehagelærerstudiet her!