Årsstudium i interkulturell kompetanse

Årsstudium i interkulturell kompetanse
  • Kristiansand, Bergen
  • Årsstudium
  • 60 poeng
  • Mulighet for utenlands studieopphold 4 uker.
  • Høst (enkeltemneopptak har oppstart i januar)

Om utdanningen 

Dette studiet kan du ta på nett eller fysisk på campus Bergen eller Kristiansand. 

Om Nettbasert - IKS nett årsstudium

Årsstudiet i interkulturell kompetanse nett er et studium der all undervisning, vurdering og kommunikasjon foregår på nett. Undervisningen varierer mellom nettforelesninger (opptak), deltakelse på seminarer (på nett) som krever fremmøte, etnografisk feltarbeid og veiledningssamtaler (på nett) som krever fremmøte.  

Som student på årsstudiet i interkulturell kompetanse nett må du ha et god og stabil internettilkobling fordi studiet krever at du er deltakende på seminarer og veiledning på nett.

Om IKS årsstudium - campusbasert studium

For årsstudentene som studerer på campus i Bergen eller i Kristiansand er studiet er bygget opp med forelesninger, kollokviegrupper, ekskursjoner, studietur til Øst-Afrika og feltarbeid i Norge. Det er et heltidsstudie, og den fire uker lange studieturen er vanligvis lagt til høstsemesteret.


Hva fokuserer interkulturelle studier på

Studiet fokuserer på interkulturell kompetanse og samhandling, det flerkulturelle Norge, etnografisk metode, og interkulturell formidling. Studiet har et teoretisk og praktisk fokus. Den teoretiske kunnskapen aktiveres i refleksjon og analyse av interkulturell praksis, et etnografisk prosjekt og casepresentasjoner. Slik får du muligheten til å bruke teorien i praksis og får god innsikt i kulturforståelse og interkulturell kompetanse.

Hva lærer du

Interkulturell kompetanse defineres som studiet av hva som skjer i interkulturelle møter, forstått som møtet mellom mennesker og aktører som opplever seg som kulturelt forskjellige. Det dreier seg med andre ord om studier av interkulturell kompetanse, interaksjon og samhandling, og av sentrale faktorer som påvirker interkulturelle relasjoner, hvordan aktører mestrer og forhandler mellom kulturelle forskjeller, og hvordan premissene defineres.

Interkulturelle studier på NLA Høgskolen har kulturforståelse, religion, interkulturell kommunikasjon og nord/sør-problematikk som sine primære faglige pilarer, med vekt på interkulturelle relasjoner. På studiet har vi oppmerksomhet på å utvikle refleksjonsnivå, analytisk evne og formidlingskompetanse.

Hvor kan du få jobb

I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med kunnskap om interkulturell kommunikasjon. Denne kompetansen er relevant i mange yrker i både privat, offentlig og frivillig sektor. Et årsstudium i interkulturell kompetanse er nyttig for alle som ønsker å jobbe med mennesker. Det er særlig relevant i flyktning- og integreringsarbeid, i helsevesenet, som journalist, og i ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Studietur til Kenya

Kenya er et ledende land i Øst-Afrika og som byr på store kontraster. Den fire uker lange studieturen dit handler om å komme i nærkontakt med det flerfoldige kontinentet.

Les mer om studieturen her

 

Videre studier

NLA Høgskolen tilbyr bachelor i interkulturell kompetanse i Bergen og Kristiansand. Med fullført bachelor kan du søke opptak til mastergraden i Intercultural Studies på NLA i Bergen. Årsstudiet i interkulturell kompetanse kan inngå i mange ulike bachelorgrader som frie studiepoeng, eller kombineres med yrkesutdanninger som for eksempel lærer, sosionom, politi, journalist og sykepleier.