Årsstudium i journalistikk

Årsstudium i journalistikk
  • Kristiansand
  • Årsstudium
  • 60 studiepoeng
  • Praksis: 4 uker
  • Start: høst
Frist 15. april Bli student!
Med tett oppfølging og mye praksis som varemerke for vårt anerkjente studietilbud i journalistikk er mulighetene åpne.

Om studiet

Årstudiet i journalistikk er et aktivt studium med stor andel praksis.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende trening i å utøve journalistikkfaget. I tillegg får du en innføring i journalistisk teori, kommunikasjonsteori, samfunn og kultur og medieetikk.

Hvor kan du få jobb?

Etter endt årsstudium vil du ha en grunnleggende forståelse for journalistisk arbeid. Utdanningen er også relevant for andre yrker innen kommunikasjon. 

Oppbygning

Studiet følger samme opplegg som førsteåret i bachelorgraden i journalistikk. Studiet er ikke mulig å ta på deltid på grunn av obligatorisk undervisning og krevende praksisperioder.

Videre studier
Årsstudiet følger førsteåret i bachelorutdanningen i journalistikk. Har du bestått de praktiske emnene kan søke om å følge bachelorutdanningen videre. Studiet kan også kombineres med andre studier ved NLA Høgskolen og andre høgskoler og universiteter.