Bachelor i journalistikk

Bachelor i journalistikk
  • Kristiansand
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Utveksling: 5./6. semester
  • Ekstern og intern praksis
  • Start: høst
Frist 15. april Søk opptak
Har du lyst til å lage journalistikk som virkelig betyr noe? Med tett oppfølging og mye praksis som varemerke for vårt anerkjente studietilbud i journalistikk er mulighetene åpne.

 

Om utdanningen

Bachelorstudiet i journalistikk er en komplett yrkesutdanning som kvalifiserer for profesjonelt arbeid i nyhetsredaksjoner. Mediebedriftene etterspør allsidige, kreative og fleksible journalister med digital kompetanse som gjør at du kan produsere journalistikk for flere typer medier. På NLA i Kristiansand får du god opplæring og erfaring med journalistisk arbeid til ulike plattformer. Alle studentene starter med nyhetsarbeid på nett og får opplæring i å fortelle historier med både tekst, bilder og video. Etter hvert velger du fordypning i radio eller avis.

Hva lærer du?

Våre fellesemner handler om tema som skal hjelpe deg til å bli en god journalist. Vi tror medievitenskap, samfunnskunnskap, presseetikk, det globale perspektivet, økonomi og livssyn er nøkler for å forstå journalistrollen og samfunnet vi lever i. I tillegg kan du velge mellom spennende emner om interkulturell kommunikasjon, sportsjournalistikk og innovasjon. Du kan også studere et semester i utlandet.

Hvor kan du få jobb?

Bachelorstudiet i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som kvalifiserer for arbeid som journalist i redaksjoner i ulike medier.

Oppbygging

På NLA starter første praksisperiode nesten med en gang du er registrert som student. Det er fordi vi tror egne erfaringer er gull verdt for læringsprosessen gjennom studiet. Utdanningen veksler mellom teori og praktiske øvelser der du får gjøre dine egne erfaringer under god veiledning, og all undervisning er obligatorisk. I praksisperioder bruker vi nettavisen Sørnett som plattform, og vi lager både avis, TV-sendinger og radio. Vi bruker også sosiale medier flittig. I femte eller sjette semester får studentene praksis i redaksjoner over hele landet. I tillegg skriver du en medievitenskapelig bacheloroppgave.

Studietur og utveksling

Studieturen til Øst-Afrika er et høydepunkt for mange av våre studenter. Turen tilbys i emnet Global journalistikk i tredje semester. Men du vil få mange internasjonale impulser gjennom hele studiet, for eksempel gjennom globale temaer, noe litteratur på engelsk, gjesteforelesere og kontakt med internasjonale masterstudenter på campus.

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i femte eller sjette semester. NLA har utvekslingsavtaler med universiteter og høgskoler over hele verden. Mer informasjon om dine anbefalte utvekslingsmuligheter finner du på NLAs nettsider om utveksling. Journaliststudenter kan også velge praksis i utlandet.

Videre studier

Bachelor i journalistikk kvalifiserer i de fleste tilfeller til opptak til mastergrad i journalistikk og medievitenskap. Ønsker du å fortsette å studere, anbefaler vi vår mastergrad i global journalistikk