Bachelor i journalistikk

Bachelor i journalistikk
  • Kristiansand
  • Bachelor, heltid
  • 180 studiepoeng
  • Utveksling: 5. semester
  • Ekstern og intern praksis
  • Start: høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Har du lyst til å lage journalistikk som virkelig betyr noe? Med tett oppfølging og mye praksis som varemerke for vårt anerkjente studietilbud i journalistikk er mulighetene åpne.

Om utdanningen

Bachelorstudiet i journalistikk er en komplett yrkesutdanning som kvalifiserer for profesjonelt arbeid i nyhetsredaksjoner. Mediebedriftene etterspør allsidige, kreative og fleksible journalister med digital kompetanse som gjør at du kan produsere journalistikk for flere typer medier. På NLA i Kristiansand får du god opplæring og erfaring med journalistisk arbeid til ulike plattformer. Alle studentene starter med nyhetsarbeid på nett og får opplæring i å fortelle historier med både tekst, bilder og video. Etter hvert velger du fordypning i radio eller avis.

Hva lærer du?

Våre fellesemner handler om tema som skal hjelpe deg til å bli en god journalist. Vi tror medievitenskap, samfunnskunnskap, presseetikk, det globale perspektivet, økonomi og livssyn er nøkler for å forstå journalistrollen og samfunnet vi lever i. I tillegg kan du velge mellom spennende emner om interkulturell kommunikasjon, sportsjournalistikk og innovasjon. Du kan også studere et semester i utlandet.

Hvor kan du få jobb?

Bachelorstudiet i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som kvalifiserer for arbeid som journalist i redaksjoner i ulike medier.

Oppbygging

På NLA starter første praksisperiode nesten med en gang du er registrert som student. Det er fordi vi tror egne erfaringer er gull verdt for læringsprosessen gjennom studiet. Utdanningen veksler mellom teori og praktiske øvelser der du får gjøre dine egne erfaringer under god veiledning, og all undervisning er obligatorisk. I praksisperioder bruker vi nettavisen Sørnett som plattform, og vi lager både avis, TV-sendinger og radio. Vi bruker også sosiale medier flittig.


Studietur og utveksling

Studieturen til Øst-Afrika er et høydepunkt for mange av våre studenter. Turen tilbys i siste del av tredje semester. I femte semester velger du emner selv, og da kan du også reise et halvt år på utveksling. I sjette (og siste) semester får studentene praksis i redaksjoner over hele landet. I tillegg skriver du en medievitenskapelig bacheloroppgave. 
Merk: På grunn av koronasituasjonen gjennomføres ikke studieturen til Øst-Afrika høsten 2021.

Videre studier

Bachelor i journalistikk kvalifiserer i de fleste tilfeller til opptak til mastergrad i journalistikk og medievitenskap. Ønsker du å fortsette å studere, anbefaler vi vår mastergrad i global journalistikk