Hospitering gir verdifull erfaring for dosent i journalistikk

Dosent Hilde Kristin Dahlstrøm oppdaterer journalistiske ferdigheter i lokalavisen.
 

Dosent Hilde Kristin Dahlstrøm er avdelingsleder ved journalistikk, medier og kommunikasjon ved NLA Høgskolen i Kristiansand, og arbeider med å utdanne journalister. For å oppdatere sine egne journalistiske ferdigheter, valgte hun å hospitere hos en lokal avis. Selv om hun er opptatt med forskning og undervisning, mener hun det er viktig å ha oppdatert erfaring fra yrket.

– Det er viktig at journalistutdanningen er relevant for bransjen. Vi står med ett bein i akademia og ett i praksisfeltet, og den spagaten må vi mestre. Praksisen gir meg oppdatert erfaring med å jobbe som journalist, intervjue folk, skrive saker, få tilbakemeldinger og å være en del av redaksjonen. Det er verdifullt både med tanke på planlegging og organisering av studentpraksis på skolen, mine tilbakemeldinger til studentene på deres saker, nye kontakter, tips til aktuelle forskningsprosjekter, forteller Dahlstrøm.

Les: På den internasjonale pressefrihetsdagen, 3. mai, arrangerte NLA seminar sammen med Kristiansand kommune om demokrati og pressefrihet 

Hun oppfordrer også andre akademikere til å gjøre det samme, selv om hun har forståelse for at det kan være en terskel.

- Jeg prøver å minne kollegene mine på at de har alle muligheter til å hospitere, observere eller praktisere ute i mediene, og oppfordrer dem til å gjøre det. Samtidig har jeg forståelse for at det kan være en terskel. Jeg var veldig spent og grudde meg litt. Tenk hvis jeg ikke klarte å levere… Men redaksjonen har tatt meg veldig godt imot, og jeg har fått mange saker på trykk. Til og med på forsiden!

IMG_6091.jpgViktig med oppdatert erfaring fra yrkeslivet.

Dahlstrøm tror erfaringene hun har gjort seg er overførbare til andre profesjonsrettede utdanninger og at det er viktig for studentene å merke at lærerne er oppdaterte og har engasjement for å utdanne gode praktikere. Dahlstrøm har også lært noen nye triks om å skrive tittel og ingresser.

- Men den beste oppdagelsen har faktisk vært å få bekreftelse på at jeg fortsatt kan yrket, og har det i meg, legger hun til.