Tidligere student med ikke-typisk journalistjobb

Hva er likheten mellom et politiavhør og et vanlig intervju?

Å skape en god intervjusituasjon er viktig for en journalist, men kompetansen kan også brukes til andre formål. Det kan en av våre tidligere journaliststudenter, Susanne Hendrika Flølo, fortelle mer om.

Utdanning fra NLA i Kristiansand

Fra 2012 til 2015 tok hun bachelor i journalistikk på NLA Høgskolen Gimlekollen der hun blant annet hadde utveksling til US Berkeley og praksisopphold i NRK, som medførte jobb i NRK Østafjells.

– Det jeg husker aller best er det fantastiske studiemiljøet med tett kontakt med både medstudenter, undervisere og fagmiljøet. Særlig spennende var studieturen til Kenya og utveksling til UC Berkeley som virkelig gav meg opplevelser for livet. Det var faktisk i løpet av studietiden i Kristiansand jeg virkelig begynte å interessere meg for menneskerettigheter, forteller Susanne Hendrika Flølo.

Avhør som ivaretar menneskerettighetene

Det var nettopp dette engasjementet som gjorde at Flølo valgte å gå videre på master i menneskerettigheter og etter hvert søke sin nåværende stilling, som rådgiver i Norsk senter for menneskerettigheter ved Juridisk fakultet i Oslo. For tiden jobber hun primært med et prosjekt for å utvikle en avhørsmanual for FN-politiet og et e-læringskurs i investigative interviewing i samarbeid med FNs kontor for narkotika og kriminalitet, og journalistkompetansen får hun bruk for.

– Dessverre er det slik at politiet i de fleste land i verden fremdeles tyr til fysisk og psykisk vold, og manipulasjon under avhør. Metoder og tiltak, som manualen vi jobber med, er viktige fordi de tilbyr et handlings-alternativ som ivaretar rettighetene til mistenkte så vel som vitner og ofre for kriminalitet. Samtidig sikrer det en god etterforskning. Norsk politi er nå blant de aller fremste i verden hva gjelder utvikling av metodikk, utdanning og praktisering av avhør som er i tråd med menneskerettighetene, forteller Flølo.

Flølo utenfor juridisk fakultet i Oslo.

Likhetene mellom avhør og intervju

I arbeidet bruker hun sin kunnskap og erfaring fra journalistikken og mener at et journalistintervju og et avhør egentlig er veldig likt. Og hun deler gjerne med oss hvordan man får til et godt intervju.

– For å gjøre et godt intervju er det helt essensielt at man stiller godt forberedt og har premissene for intervjuet klart på forhånd. Det er viktig at man er profesjonell, empatisk, stiller åpne spørsmål, lytter og ikke bombarderer intervjuobjektet med spørsmål eller avbryter. Den største forskjellen på et vanlig intervju og et avhør er maktbalansen, og i et avhør ønsker man gjerne enda mer og detaljert informasjon. Dessuten må man være ekstremt varsom på å ikke gå i  bekreftelsesfella eller å stille ledende spørsmål da konsekvensene av misforståelser kan være svært alvorlige, forklarer hun.

– Hva er ditt beste tips til et godt intervju?

– Mitt beste tips er å stille færre spørsmål. Er man for opptatt av hva man skal spørre om, glemmer man gjerne å lytte til det den andre personen sier og går glipp av interessant informasjon som kanskje burde vært utforsket nærmere isteden. Det er gjerne der de gode historiene gjemmer seg!