Kommunikasjon og livssyn

Er du opptatt av å formidle kristen tro som troverdig og relevant i møte med dagens livssynsmangfold, ikke minst for de unge? Da er studier i kommunikasjon og livssyn (KL) ved NLA Høgskolen på Gimlekollen i Kristiansand aktuelt for deg.

I Kommunikasjon og livssyns-studiene står ungdomskultur, populærkultur, livssynsanalyse og kristent trosforsvar i fokus. Alle KL-studiene er fleksible. De fleste KL-emnene er samlingsbaserte med få kursdager og resten nettbasert, mens noen av emnene er rene nettstudier.

Hvorfor ta KL?

Kommunikasjon og livssyn vil gi deg hjelp til å forstå, forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med alternativene på livssynsmarkedet. Studiene er like relevant for deg som er mest opptatt av å samtale med andre om troen, som for deg som gjerne er på podiet eller i mediene. KL-studiene er dannende og utrustende for både liv og yrke.

Løpende opptak. Søk her!

Hva er fokus i KL?

I de ulike KL-studiene tar vi utgangspunkt i sentrale og aktuelle spørsmål: Hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan kan vi møte disse ut fra kristen tro? Hvordan være en god formidler? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Hvordan begrunne kristen tro, og hvordan møte spørsmålene? Hvordan være en god medvandrer i møte med de unge? 

Hvilke studier tilbys i KL?

Du kan velge mellom følgende studietilbud innenfor KL:

KL-studiene og KLs fagmiljø er en integrert del av NLAs avdeling for teologi, religion og filosofi (TRF).

Hvilken merverdi gir KL?

Gjennom KL-lærernes forskningsarbeid, formidlingsvirksomhet og nettverksarbeid får du mulighet til å bli godt kjent med: