Kommunikasjon og livssyn

Er du opptatt av å formidle kristen tro som troverdig og relevant i møte med dagens livssynsmangfold, ikke minst for de unge? Da er studier i kommunikasjon og livssyn (KL) ved NLA Høgskolen på Gimlekollen i Kristiansand aktuelt for deg.

I Kommunikasjon og livssyns-studiene står ungdomskultur, populærkultur, livssynsanalyse og kristent trosforsvar i fokus. Alle KL-studiene er fleksible. De fleste KL-emnene er samlingsbaserte med få kursdager og resten nettbasert, mens noen av emnene er rene nettstudier.

Hvorfor ta KL?

Kommunikasjon og livssyn vil gi deg hjelp til å forstå, forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med alternativene på livssynsmarkedet. Studiene er like relevant for deg som er mest opptatt av å samtale med andre om troen, som for deg som gjerne er på podiet eller i mediene. KL-studiene er dannende og utrustende for både liv og yrke.

Løpende opptak. Søk her!

Hva er fokus i KL?

I de ulike KL-studiene tar vi utgangspunkt i sentrale og aktuelle spørsmål: Hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan kan vi møte disse ut fra kristen tro? Hvordan være en god formidler? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Hvordan begrunne kristen tro, og hvordan møte spørsmålene? Hvordan være en god medvandrer i møte med de unge? 

Hvilke studier tilbys i KL?

Du kan velge mellom følgende studietilbud innenfor KL:

Hvor finner jeg dato for kursdager?

Alle KL studiene er fleksible. De fleste KL-emnene er samlingsbaserte med få kursdgaer og resten nettbasert, mens noen av emnene er rene nettstudier. Du finner mer informasjon om tidspunkt for undervisning og eksamen for hvert av emnene her.

KL-studiene og KLs fagmiljø er en integrert del av NLAs avdeling for teologi, religion og filosofi (TRF).

Hvilken merverdi gir KL?

Gjennom KL-lærernes forskningsarbeid, formidlingsvirksomhet og nettverksarbeid får du mulighet til å bli godt kjent med:

Vil du bli med på studietur til England?

  Den attraktive og innholdsrike studieturen er valgfri del av emnet Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring (3KL101 30 sp). Studieturen tilbys nå også som enkeltemnet Den apologetiske arven etter C.S. Lewis, Francis Schaeffer og John Stott – med studietur til England (3KL112N 10 sp). Forutsatt ledige plasser, er turen også åpen for andre interesserte. Les mer her.

Ny mulighet: Årsstudium med fem måneder som voluntør i Sør Afrika

Dette nye samarbeidet innebærer at du tar emnet 3KL101 (30 sp) på høsten, mens du på våren tar resten av årsstudiet (3KL102, 3KL109 og 3KL108) samtidig som du er voluntør i ett av de mange prosjektene til Norwegian Settlers Church (NSC), nær Durban i Sør Afrika. NSC ordner rammer og boforhold under oppholdet, og tilrettelegger for studier under voluntør-tiden.

For å bli med på dette, søkes det først til NLA for å bli tatt opp på årsstudiet, og deretter til NSC om å bli voluntør hos dem. Se detaljene informasjon om søknad her, og her om de ulike prosjektene man kan søke om å bli voluntør i.

Det er begrenset antall voluntør-plasser, søk snarest!