Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
  • Kristiansand
  • Årsstudium, heltid/deltid
  • 60 studiepoeng
  • Studietur ti dager
  • Start: høst
Søknadsfrist 15. april Søk opptak
Er du opptatt av å formidle kristen tro som relevant og troverdig i møte med dagens livssynsmangfold? Da er årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk ved NLA Høgskolen studiet for deg. Studiet er fleksibelt med få kursdager og resten nettbasert.

Årsstudiet søkes via samordna opptak, men du kan også søke enkeltemnene KL101, KL102, KL109 og KL108 via lokalt opptak.


Om utdanningen

Kommunikasjon og livssyn (KL) vil gi deg hjelp til å forstå, forklare, forsvare og formidle kristen tro i møte med alternativene på livssynsmarkedet. Studiet er like relevant for deg som er mest opptatt av å samtale med andre om troen, som for deg som gjerne er på podiet eller i mediene.  Enten du tar årsstudiet eller velger ett eller flere enkeltemner, vil du oppleve at KL er relevant for både liv og yrke.

Hva lærer du?

I KL tar vi utgangspunkt i spørsmål som: Hvilke livssyn preger vår tid, og hvordan kan vi møte disse? Hvordan være en god kristen formidler? Hva preger aktuell ungdomskultur? Hvordan finne spor av livssyn i populærkulturen? Årsstudiet gir deg bred kompetanse i formidling av kristen tro i en tid preget av livssynsmangfold, særlig i møte med ungdom.

I dette studiet gjør vi oss bruk av sentrale kristne fagmiljøer i England. Representanter fra disse vil du få møte i studiet, enten på den valgfrie studieturen eller i webinarer. Her er en video om studieturen som samtidig gir et bilde av sentrale temaer i studiet.

 

Ny mulighet: Årsstudium med 5 måneder som voluntør i Sør Afrika.

Dette nye samarbeidet innebærer at du tar emnet 3KL101 (30 sp) på høsten, mens du på våren tar resten av årsstudiet (3KL102, 3KL109 og 3KL108) samtidig som du er voluntør i ett av de mange prosjektene til Norwegian Settlers Church (NSC), nær Durban i Sør Afrika. NSC ordner rammer og boforhold under oppholdet, og tilrettelegger for studier under voluntør-tiden.

For å bli med på dette, søkes det først til NLA for å bli tatt opp på årsstudiet, og deretter til NSC om å bli voluntør hos dem. Se detaljene informasjon om søknad her (lenke til NLA NCS Advertisement), og her (lenke til NLA NSC Ministry Opportunities) om de ulike prosjektene man kan søke om å bli voluntør i.

Det er begrenset antall voluntør-plasser, søk snarest!

Hvor kan du få jobb?

KL-studiene retter seg særlig mot mediearbeid, trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning – ikke minst i menigheter, kristne organisasjoner og skoler med kristen verdiforankring. Formidlingsfagene i KL gir uttelling på linje med pedagogikk for kvalifisering til menighetspedagog.

Oppbygging

Alle KL-emner har et fleksibelt studieopplegg, med få obligatoriske kursdager og resten nettbasert – samt tilbud om ukentlige seminarer. Kursdagene består av konsentrerte forelesninger, seminarer og workshops. Oppgaveskriving er en sentral læringsform, og i tillegg har de ulike emnene vurderingsformer som hjemmeeksamen, muntlig eller skriftlig skoleeksamen.  

Første semester i årsstudiet (3KL101) kan tas som enkeltemne på heltid eller på deltid over to semester. Studentene velger enten studietur til England i september eller en mappeoppgave med refleksjoner og diskusjoner over 8-10 angitte foredrag. 

Høstsemesteret består av følgende emne

3KL101 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring

Vårsemesteret består av følgende tre emner:

3KL102 Kristen tro som livssyn

3KL108 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling

3KL109 Livssynsdanning, ungdomskultur og medier

Videre utdanning

Årsstudiet kan inngå som frie studiepoeng i Praktisk teologi og ledelse (PTL) og andre bachelorprogram ved NLA Høgskolen så vel som ved andre høgskoler og universiteter.